Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 Годишните разговори със служителите, респ. разговорите за съгласуване на целите са важни инструменти за мотивация на служителите, за тяхното развитие и повишаване на техните постижения.

В повечето успешни и модерни фирми вече се е наложил принципът

 

  „Управление чрез целите”.

 

  Management by Objectives (MbO)

 

е управленски инструмент, основаващ се на съчетаване и съгласуване на целите В същото време е необходимо да има възможно най-голямо припокриване на целите на фирмата с индивидуалните цели на служителите

 

 Годишният разговор със служителите е интегрална съставна част на  MbO, провеждащ се редовно и институциализирано (най-малко веднъж годишно), при който се прави ретроспекция на изминалия период, както и преглед на предстоящия. Освен това може да се подготви и план за развитието в кариерата на служителя и за неговото обучение. В много случаи се съгласуват и конкретни цели за бъдещето.

 

 В някои фирми годишният разговор със служителя се въвежда известно време преди цялостния MbO, за да се придобие опит. При провеждането на разговора изискванията са преди всичко към служителите и ако разговорите не протекат задоволително, обикновено вината е в лошата подготовка. За успешното въвеждане на MbO е крайно наложително тренирането на провеждането на годишния разговор и разработването на общи стандарти.

 

 

 ЦЕЛИ

Ø  Постигане на по-голяма лична отговорност на служителите. Същевременно служителите получават възможността да постигнат личните си цели в рамките на целите на фирмата.

Ø  Чрез MbO значително се увеличава вероятността да се постигнат фирмените цели.

Ø  MbO трябва да представлява основа за по-голяма ориентация към постиженията.

Ø  Сърцевината на MbO – годишният разговор със служителя – може да повлияе силно върху консолидирането на фирмата и изграждането на нейната култура (в желания смисъл).

 

 

 MbO e
q  Фокусиране върху процеса на управление
q  Ориентация към постиженията
q  Концентрация на силите в общите цели
q  Създаване на полета за действие с поемане на лична отговорност
q  Съобразяване с индивидуалните потребности
q  Инструмент за осъществяване на стратегическите цели на фирмата
q  Инструмент за управление на служителите
q  Инструмент за  повишаване на ефикасността
q  Инструмент за мотивация на служителите
q  Инструмент за идентификация на фирмата

 

Практическо разглеждане на следните въпроси

Разиграване на казуси

Провеждане на разговора и поведението на ръководителя, техники на 

            поставяне на въпросите, подход в трудни ситуации.

 

Ø  Какви цели се преследват с това и как се отразява това на организацията

Ø  Годишният разговор със служителя като управленски инструмент

Ø  Годишният разговор със служителя като инструмент за развитие на персонала

Ø  Какви видове/възможности за разговори със служителите съществуват

Ø  Разграничаване от системите за оценяване, респ. тяхното комбиниране

Ø  Времетраене и протичане на разговора

I.      Структура и съдържание на разговорите със служителите

Съвместен анализ на изминалите периоди в работата

§  Поглед назад,

§  Оценка на постигането на поставените цели и задачи,

§  Тематизиране на съвместната работа между служители и ръководители,

§  Анализ на потенциалитеустановяване на силните страни и сферите, в които е необходимо развитие,

§  Стимулиране на задоволството от работата (мотивация).

Съвместно дефиниране на бъдещите развития и цели

§  Съгласуване на целите и задачите за идващия период.

Подкрепа и стимулиращи мерки

§  Комбиниране на необходимостта от квалификация и стимулиращите мерки за служителите чрез поставянето на целите.

§  Изясняване на професионалните и лични възможности за развитие.

Разработване на възможни подходи – проекто-план

 

v Практическата фаза за предоставяне на актуална информация по Темата, продължава след Обучението

v Програмата може да се проведе и като In House Training за определена компания, отчитаща специфичните особености на дейността и проведена в удобен за нея период

v Таксата за In House Training е въпрос на договаряне

 

Информация и записвания:

Е-mail: emc@emcbg.eu

Tелефони за контакти: + 359 2 944 47 58

Дата и място: EMC Зала 2014 г.,10:00 - 17:00

Таксата за участие в Открита програма е 280 лева (без ДДС)

Регистрационна форма:

 

 

 

Регистрация: Управление чрез съгласуване на целите
 
 
Длъжност/ Отдел
Фирма/ Организация
Предмет на дейност
 
Данъчен адрес
Адрес кореспонденция*
 
Телефон* Факс
E-mail* Website
 
ИД.номер ДДС номер
МОЛ
Въведете символите от картинката:*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Задължителни полета


назад

 

         


 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество