ПРОГРАМА

 

Изграждане и Внедряване на Концепция за Постоянен Корпоративен Диалог

като

Управленски инструмент важна част от Ръководенето

като

Корпоративен принцип и Участието на Персонала в Управлението

Чрез Ясна Визия и Цели на Организацията. Важните граници между Екипа за Управление и Управлението като добре зададена Програма за Изпълнение

 

Цел и съдържание

 

▪ Да предостави Концепция успешно внедряване в Корпоративната практика в Австрия, Германия и Швейцария, подкрепена с реални успешно изпълнени практики /Доказателства за това/. Ценна изпреварваща информация, касаеща Екипите и Корпоративни Образувания с Инвестиционни бъдещи намерения. Примери за внедрени ЕМЦ Иновативни Практики.

▪ Програма за ЧР Специалисти да работим по това как по-добре и по-откровено да Управляваме своя Ръководител и Той по Добре да Управлява Своите И Вашите неща.

▪ Ще работим по това да се Срещаме по често с Организации, фирми и хора, и най-вече Клиенти, които по една или друга причина не са, а са желани да сме в един кръг

Да изгражда Корпоративна Култура, Органична Добре Разпозната като част от Корпоративната Вътрешна и Външна Маркетингова Среда. Създаване на Внедрена Вътре в Организацията и Работеща Навън среда Лекотата на Управление   чрез   Улесненост   и      Придобити   Корпоративни   Идентични

Собствени Практики като Отделни Групи или Отделни Продукти за Пазар.

Чрез Постигане на Разбиране на Идентичност Собствена и Изграждане и приобщаване към Корпоративната Собствена Такава: Бавно и Внимателно-Право Пропорционално на Уменията и Интелектуалната Зрялост и Решителност на Екипите за Изпълнение. Постигаме като цел

▪  Промяна Надграждане и Усъвършенстване на Управленските Механизми

 

Само по Себе си се Случва с Намерението ни за Не Преднамерена Промяна, а добре Изглеждаш Пазарен Идеален Играч.

Тази система е добре разработена Тук При Нас. Тя е Know-how и е внедрена вече в няколко компании.

Тя работи при естествените Условия и Динамиката на Пазара, Защото Искате Промяна.

Няма идеална Програма за Внедряване, Автоматично да Работи за Вас, Тази Концепция ще Ви накара да опитате една напълно нова Консервативна по своята същност и изглеждаща Модерно за тези, които се увличат по това. Тя ще ви подкрепи в това да Подредите Важните Приоритети, в Сферата на Кръга от Лични-Житейски и Професионални такива, както и кръговете ви на влияния:вътре и вън от компанията

 

▪    Корпоративния Диалог като част от Успешната пазарна култура.

▪  Не намаляване на Силните Ви Маркетингови Намерения/независимо от ограничените средства: Това води до ограничаване на Разходи чрез Упоритост при Бъдещи Предложения

▪    Този Модел принципно е в Професионалния Приоритет на ЧР Ръководител: Конфликта Корпоративен Ръководител и Доверен ЧР Специалист

▪    Манипулативността като природа в действията, а не в теоретичността на ЧР фактор? Проблем понякога свързан със забавяне и отклонение.

▪    Да накараш Корпоративния Лидер да Вярва и Да ти Повярва/Има някои решения/ повечето са непроверени и изискват много повече усилия

▪    Или Друг Вариант: Лидера да бъде уверен да приеме Вътрешен

Обучителен-Обратна връзка Модел с ЧР Специалистите и той да ги Подготвя.

▪    Много често, ако се намери Талант нещата са много по-лесни. Предимства и недостатъци

Най-голямото предимство на ПДД Системата на Културно Общо и Конкретно Взаимодействие вътре и извън Компанията е: То спестява средства и Усилия.

Разкрива добре прикривани манипулации

Изчиства много негативни фактори и влияния

Целева Група

        ▪    Изпълнителни директори/1во и 2ро Ниво на Управление

        ▪    Мениджъри с особена и голяма натовареност

        ▪    Членове на Бордове

МЕТОДИ И ФОРМИ НА РАБОТА

Предварителна подготовка с участниците: Работа с Форми за Взаимодействие до постигане на споразумение за Необходимото условие да има напредък след Програмата

Програмата се осъществява чрез проучване ЕМЦ Комуникативна методика

 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ Програмата може да се проведе и като In House Training за определена компания, отчитаща специфичните особености на дейността и проведена в удобен за нея период.Таксата за In House Training е въпрос на договаряне

С уважение, Екип ЕМЦ

 

 

 

 

  

Сертификат за качество