Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 Европейски Мениджмънт Център предлага на своите клиенти, от различни браншове, програми Study visits – бизнес пътувания с цел обмяна на знания и опит, обучения, представяне на добри европейски практики. Програмите дават възможност за установяване на контакти между фирми и създаване на партньорски отношения, посещения на икономически форуми, конгреси, браншови изложения
 
Бурното развитие на пазарите днес изисква динамичен подход!
 
 Последователната ориентация към пазара и клиентите изисква да разбираме правилно техните нужди; да разберем какви са интересите и потребностите им, да говорим на техния език и в крайна сметка да изпълним желанията им оптимално.
 
 Именно тава е целта на организираните Бизнес посещения В Австрия: Да се срещнат две различни бизнес култури, които все повече имат нужда да говорят на един и същ език. За това и двете страни имат вече и опит и воля.
Корпоративният Бизнес от България се среща с успешните австрийски бизнес практики в областта на туризма, логистиката, производство, търговия, строителния бранш и други отрасли в Австрия като Европейски Модел.
 
 Целта винаги е била да се придобият нови знания, да се обменят нови идеи и полезни инициативи, които да се приложат в съответната дейност. Визитите са насочени към овладяване на допълнителни управленски умения в различни области на икономиката и бизнеса.
 
 Центърът организира контактни тридневни семинари ,,Нови възможности за подобряване на конкурентноспособността в различни стопански дейности". Основната цел е да се даде възможност на представителите на български и австрийски фирми - транспортни, логистични, производствени, и други, да установят контакти помежду си, да обменят опит, да създадат нови партньорства, да инициират нови дейности, които да им помогнат да повишат своята ефективност на общия европейски пазар.
 
Участниците посещават фирми и организации където се срещат със съвременни решения на цялостния бизнес процес, от производството на продукта до реализацията му. Тези контакти допринесят за обогатяване на професионалните познания на българските участници, както и запознаването им с европейския опит и стандарти в тези области.
 
 В Периода 1999-2012, Европейски Мениджмънт Център организира 40 Програми – Study Visit: Ефективно управление в различни стопански области като  фактор за успех между Икономиките и Бизнесът на двете страни - Добрите практики в Австрия.
 
По така действащите Програми се сравняват условията и методите, с които работят, австрийските колеги и се планират следващите стъпки за изграждане на доверие в клиентите. 


 

 

  

Сертификат за качество