Кариери

 
 Е динамична организация, ориентирана към Принос в областта на предлагането на качествени услуги в сферата на обучението, консултациите, партньорствата и корпоративни събития от национално и международно значение
 Европейския Мениджмънт Център се стреми да подкрепя младите хора в тяхната професионална ориентация, развитие и реализация, както чрез работа по проекти, подсигуряване на студентски стажове и практики, така и организиране и участие в Програми извън България
 Директното участие в подготовка и реализиране на Програми и Проекти подчинени на пряката им връзка с реалностите и всекидневието на корпоративното и институционалното развитие професионално удовлетворяват и създават самочувствие за заемане на желани в бъдеще позиции на младите хора
 През последните 15 години бяха реализирани множество Програми в различни градове в страната и чужбина, за представители на младежки организации, студентски съюзи, НПО за работа с младежи амбициозни млади бъдещи корпоративни Лидери в рамките на Програмите и Проектите на Центъра и на проект „Активни младежки инициативи за гражданско общество” № CSDP 2005–019.
От 2009 г. ЕМЦ е част от партньорската мрежа по проект PROMETHEUS – европейска програма ERASMUS за млади предприемачи, пилотен проект Nr: L1-11-2008.
Европейския Мениджмънт Център има ежегодна Програма за Подготовка и Осъществяване на практики в български и чуждестранни университети и стопански структури в България и зад граница.
Европейския Мениджмънт Център подпомага младите и амбициозни хора в тяхното Кариерното Развитие
 
 
 
 Подготовка на База житейски и професионален принцип
 Подготовка за и намиране на подходяща работа
 Възпитава и надгражда Мениджърски и Лидерски Умения
 Изготвя Перспективни лични Кариерни планове с цел пестене на усилия и средства
 

Димитър Димирлийски
 
 

Галерия:

Снимки

 

 
 
 

Verena Seinsche

Ludwig-Maximilians-University Munich

 

I’m studying educational sciences, 7th semester, at the LMU Munich and was doing an internship at the European Management Centre Ltd from 15th of February to 30th of April 2010.

I learned a lot at the EMC that will be very useful for my future activities. My colleagues were very nice and helpful; it was not just fun working with them, but also informative.

I highly recommend doing an internship at the EMC; I had a great time here in Bulgaria


 

 

Участие в Кариери 2010, Нов Български Унивеситет

Галерия:

Снимки

 

 

Trainee
European Management Centre, Sofia
June 2010– August 2010 (3 months)
- Getting acquainted with the participation requirements for local and internationals programs;
- Preparing and organizing of the required documents;
- Participation in work groups, hosted by the EMC:
1. The LQW Project (Lаnderbergreifendes Qualittsmanagement in der Weiterbildung im Europischen Kontext ) and
2. ,,The Business Support Professional Career Pathway Partnership" project;
- Participation in the processes of developing, organizing and conducting the EMC’s training programs for:
• “Train the Trainer”
• “Project Management”
• “Presentational and communicational skills”
• “Developing an European project”

 

  

Сертификат за качество