Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

  

 

 Този модул е предназначен за подготовка на ръководители и мениджъри на различни нива в управлението в бизнеса. Програмата е практически ориентирана, за да получите, както знания по отделните теми, така и опит и самочувствие за намиране на решения и в най-трудните ситуации.

 Тя дава разбирането кое е най-важно в работата и без какво не може, за да сте сигурни и убедителни при вземане на правилни  решения и ще Ви помогне да изградите комплексен подход за това.


 ЦЕЛИ

 

По-ефикасно и успешно опознаване практиките за управление на персонала

Осъзнаване на собствения управленски стил и самооценка. Кой стил кога води до целта. Разбиране за динамиката на различните управленски стилове.

Запознаване с методите за определяне на необходимия персонал. Формулиране на длъжностната характеристика и на профила с изискванията. Анализ, кои методи за избор, в коя ситуация са най-добри.

Как се изработва ефикасен план за обучение и как той да се приложи ефективно.

Разработване на възможни медии и подходящото им използване. Запознаване с инструментите за контролинг в сферата на обучението.

Критично разглеждане на теориите за мотивация и приложението им посредством казуси.

Кои са факторите, които могат да задържат най-добрите служители?

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Управление на персонала: въведение

 

Стилове на управление:

Ø  Авторитарен или демократичен

Ø  Модел по Мак Грегър

Ø  Мениджърската решетка   като стил за управление (Модел на Блейк и Мутон)

 

Подбор на персонал:

Ø  От необходимия персонал до най-добрия кандидат

Ø  Правилно търсене

Ø  Сравняване на различните методи на избор (предимства и недостатъци)

 

Развитие на персонала:

Ø  Анализиране на необходимостта от обучения

Ø  Правилната форма на обучение

Ø  Избор на подходящи обучаващи

Ø  Контролинг на мерките за обучение

 

Мотивацияпрактическото значение на най-важните теории за мотивация в управленската практика.

 

keeping the best

 

Влизането в Европейския съюз: рискове и шансове?
Какъв е опитът на Австрия
(влизане в ЕС през 1995 г.)

 

 

МЕТОДИ НА РАБОТА

Теория, презентация, дискусия, работа по групи, симулация, казуси, видео анализ.

 

 

 

v Практическата фаза за предоставяне на актуална информация по Темата, продължава след Обучението

v Програмата може да се проведе и като In House Training за определена компания, отчитаща специфичните особености на дейността и проведена в удобен за нея период

v Таксата за In House Training е въпрос на договаряне

 

Информация и записвания:

Е-mail: emc@emcbg.eu

Tелефони за контакти: + 359 2 944 47 58

Дата и място: EMC  2014 г.,10:00 - 17:00

Таксата за участие в Открита програма е 280 лева (без ДДС)

Регистрационна форма:

 

 

 

Регистрация: Постигане на успеха на фирмата с мотивирани служители
 
 
Длъжност/ Отдел
Фирма/ Организация
Предмет на дейност
 
Данъчен адрес
Адрес кореспонденция*
 
Телефон* Факс
E-mail* Website
 
ИД.номер ДДС номер
МОЛ
Въведете символите от картинката:*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Задължителни полета

BACK


 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество