Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашата полза
 Вие ще оптимизирате степента на Вашето лично влияние
 В бъдеще по-ясно ще определяте приоритети за най-важните стратегически теми
 Ще се изяснят още повече факторите за успех на собствената Ви дейност като мениджър
 По време на семинара ще осъзнаете посредством собствени анализи и обратна връзка, как можете да
усъвършенствате собствената си компетентност като ръководител
Основа на семинара е мениджмънт моделът на 7-те полета, една подпомагаща топмениджъри в практиката им рамка за разсъждения и действия.
Вие ще обработите 3-те определящи успеха за топмениджъри сфери от най-важни задачи:

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА
 
Ръководители на високо равнище:
Членове от екипа на фирменото ръководство и на управителния съвет, управители и заместниците им, предприемачи, отговарящи за производствени единици и дъщерни фирми.
Цели и съдържание на 3-те сфери на успех
1. Сфера на успех: „Да гарантираме и увеличим собствената си ефективност като ръководител“
 Мениджмънт моделът на 7-те полета като инструмент за анализ и ръководство
 Отличителни черти на успешните ръководители
 Да открием неизползвани досега силни страни в различните роли и задачи
 Самомотивиране и ръководене на собствената личност
 Активно създаване на управленски ситуации
 Организацията като мрежа: Анализ на личното влияние
с „портфолио на влиянието“
 Откриване на собствени силни страни и възможности са развитие посредством обратна връзка
 Обратна връзка с Мениджмънт моделът на 7-те полета
2. Сфера на успех: „Да ръководим служителите, екипите и секторите на организацията ориентирани към успеха“
 Модерни принципи и модели на управление
 Инструменти и методи на ефективното управление
 Ориентирани към резултата на фирмата мислене и действие
 Ефективно използване на ресурса служители: „Портфолиото на служителя“ като инструмент на развитието на персонала
 Мотивация и успех; развитие на служителите и екипа
 Заклеване на екипите и отделни работници в името на целите
 Доразвиване на чувствителността за процеси в групата и между групи/ сектори на организацията
 Обратна връзка с Мениджмънт моделът на 7-те полета
3. Сфера на успех: „Да гарантираме бъдещата успешна позиция на фирмата“
 Стратегически мениджмънт и стратегическа промяна
 Предпоставки за успешна стратегическа работа; анализ, развитие и прилагане
 Инструменти и начини на действие при стратегическия процес на планиране
 Откриване на неизползвани силни страни, гарантиране и развиване на стратегически ресурси
 Набиране на информация, идентифициране на реалностите и шансове – „Trend-Scouting
 Бързина, близост до клиента, съществено разграничаване от конкуренцията
 Обръщане внимание на нуждата от промяна и преодоляване на съпротивата
 Продуктивна работа с противоречия и конфликти
 Обратна връзка с Мениджмънт моделът на 7-те полета
В края на тази интензивна програма ще се проведе лично планиране на мероприятията. При прилагането на тези мерки в собствената практика от помощ ще са „Peer Group-Kontakte“ (партньорствата от учебния процес), които ще се създадат в края на програмата и ще продължат да функционират извън рамките на самата програма.

v Практическата фаза за предоставяне на актуална информация по Темата, продължава след Обучението

v Програмата може да се проведе и като In House Training за определена компания, отчитаща специфичните особености на дейността и проведена в удобен за нея период

v Таксата за In House Training е въпрос на договаряне

 

Информация и записвания:

Е-mail: emc@emcbg.eu

Tелефони за контакти: + 359 2 944 47 58

Дата и място: EMC Зала  2014 г.,10:00 - 17:00

Таксата за участие в Открита програма е 280 лева (без ДДС)

 
Регистрационна форма:

 

Регистрация: Ключови сфери на Висшия ръководител 

 
 
Длъжност/ Отдел
Фирма/ Организация
Предмет на дейност
 
Данъчен адрес
Адрес кореспонденция*
 
Телефон* Факс
E-mail* Website
 
ИД.номер ДДС номер
МОЛ
Въведете символите от картинката:*
 

 

* Задължителни полета

назад

 


 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество