Управление и мениджмънт

GRID – тест

Поведение на ръководството /на управленческия апарат/

Мениджърска решетка – координатна мрежа

Става дума за Вашата самооценка във връзка с поведението Ви във всички съществени сфери на управление, както и на мениджмънта

 

Ø  ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ

Ø  ПЛАНИРАНЕ

Ø  РАЗВИВАНЕ НА ИДЕИ

Ø  РЕШЕНИЕ

Ø  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА

Ø  КОНТРОЛ

Ø  РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

 

Поведение при поставяне на цели

 

А. – По възможност поставям висока цел и обръщам внимание/вземам под внимание кратки срокове. Само тези работници, пред които е поставена целта /и от които се изисква постигането на целта/, могат да постигнат добри показатели/производителност/.

В – Работникът/сътрудникът е длъжен, по възможност, сам да си постави цели, така да се каже в конкретния случай повече да се старае. Аз не давам нищо повече от нормативни показатели.

С – По-важно от поставянето на цел, зададена от мен е, сътрудниците да изпълняват своите задачи в съответствие с функциите си. Разбира се, изхождащите от управленския апарат цели, предавам по-надолу, тоест на подчинените си.

D – Постоянно съгласувам целите със сътрудниците си. Смятам за важно, целите да се допълват тези на предприятието или от индивидуалните цели на сътрудниците. Те трябва да ги разбират, потвърждават и да се ръководят от тях.

 

Поведение при планиране

 

А – Съставям план само тогава, когато го изисква ситуацията. Всеки сътрудник по свой начин трябва да преодолява затрудненията.

В – Планирам така, че гарантирам дългосрочно развитие на всеки сектор в точно определено време. Плановете трябва да са добре обмислени и мотивирани за всеки подчинен. При добри предложения бих могъл да променя мнението си.

С – Правя предложения, но се доверявам/преотстъпвам детайлното планиране на подчинените. Доверявам се на техните способности. За целта на тях им е нужно достатъчно голямо поле за действие.

D – На първо място в размишленията за моето планиране са миналите неща и разходите. Планирам в далечно бъдеще, но считам за нужно въз основа на опита си, да се погрижа за последователното изпълнение на плана.

 

 

 

 

Поведение при развиване на идеите

 

А- Ако се появят други идеи, се опитвам по възможност да остана неутрален и да не вземам страна.

В – Вслушвам се и търся нови идеи. Имам достатъчно ясни свои представи, но в същото време съм готов да изменя на мнението си.

С – В състояние съм да поставя идеите на другите на преден план и дори да ги осъществя с по-голяма охота отколкото своите.

D – Отстоявам/отговарям за своите идеи дори и в случаите, когато не всички са съгласни с тях и съм принуден да разочаровам /огорча/ другите.

 

 

Поведение при вземане на решение

 

А – Съгласявам се с всички предложения, но по възможност се противопоставям на всички свои сътрудници и вземам собствено решение. По този начин избягвам противоречия/съпротива и сътрудниците реагират положително.

В – Ако е възможно, се присъединявам към решението на другите, но при това им внушавам моето мнение, ако  ми се налага.

С – Доколкото е възможно, вземам самостоятелно решенията въз основа на собствения си опит, като за последиците нося отговорност. Отдавам голямо значение на изпълнението на взетите решения.

D – Решенията трябва да са обосновани и разумни, затова за мен е важно в процеса на вземане на решения да привлека сътрудници, докато не бъде намерен най-добрият вариант за решение.

 

 

 

 

Поведение при изпълнение на плана

 

А – Оказвам влияние над самия себе си, защото само при самодисциплина са възможни бързи успехи. Ако възникват трудности засилвам участието си в осъществяването на плана

В – Одобрявам/въодушевявам и поддържам своите подчинени винаги, когато е възможно. Вратата ми винаги е отворена! Често аз сам изпълнявам някоя от задачите, за да не претоварвам подчинените си.

С – Преди изпълняването на плана разсъждавам, как с най-малко разходи, възможно най-бързо да се придвижа напред.

D – Трябва да съм информирам за хода в развитието на плана и да поставям необходимите приоритети. От анализа на трудностите си правя изводи дали работата ще завърши успешно.

 

 

Поведение при контрол

 

А – контролирам това, което подчиненият самостоятелно не може да контролира. Всяко отклонение е повод за анализ и вземам мерки за отстраняването му.

В – Извършваният от мен контрол е строг, но справедлив.  С него искам да установя/определя, дали е необходимо да се намеся, да нанеса корекции или са необходими нови инструкции.

С – Старая се да извършвам контрол често и коректно. В критиката подчертавам положителното. Беседите в това отношение винаги трябва да бъдат конструктивни и одобрителни/поощрително.

D – Задачата ми се състои в налагане на “автоматично” действаща система за контрол, която ме освобождава от личен контрол.

 

 

Поведение при възникване на конфликти

 

А – Бих искал в самото начало да възпрепятствам възникването на конфликти. Ако все пак се появят, се опитвам да успокоя подчинените си, като възстановявам климата на дружелюбност.

В – Ако възникнат различия в мненията или конфликти, се опитвам да остана неутрален и не вземам участие в обсъждането им. Много често с времето всичко се забравя.

С – Ако възникнат конфликти и недоразумения, се опитвам да създам основа за взаимно разбиране у всички участници в конфликта и с всички да изясня причината за неговото възникване.

D – Когато има конфликти и различни мнения е много важно ясно да наложа своето мнение. Само така мога да ги отстраня.

назад

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество