Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 

 Това обучение подпомага служителите занимаващи се с обучение и усъвършенстване като специалисти, респ. обучители. По време на обучението те получават необходимото ноу-хау за успех в тази дейност. С това се улеснява използването на вътрешни експерти и се гарантира професионализъм, а процесът на предаване на знания във фирмата се подобрява.

 

 В средносрочен план се постига възможността...

... да се предават знания специфични за фирмата и важни за практиката

... да се действа според търсенето и своевременно,

... да се утвърди значението на вътрешните експерти и

... да се осигури трансфера на знания; т.е. да се работи по и в системата

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА  

 

 Конкретната програма е разработена за индивидуално участие на служители от една компания, които са ангажирани или ще се ангажират в обучението.

 По-късно обучението на обучители може да се разшири и за други служители като им се поставят задачи с указания (напр.) респ. които работят по проекти за обучения и квалификация или ще работят по такива.

 

ВЪЗМОЖНИ СЪДЪРЖАНИЯ

 

 Независимо от професионалното направление на съответният участник (напр. теми свързани с финансите, кантролинга, маркетинга, мениджмънт на проекти, комуникации и др.) трябва да се придобият базисни знания, които се концентрират върху начина на предаване на знания, а не върху съдържанията, които трябва да се предадат.

 Затова темите по специалности трябва да са определени за делегатите (по отношение на съдържанието и спецификата на характеристиката на участници) още преди започването на обучението, за да може по време на процеса да се работи по и с възможно по-конкретни теми на обучаваните. Според съдържанието и целевата група се разработват примерни дизайни (вкл. Предимства и недостатъци на вариантите), съгласуват се и се работи по тяхното прилагане в отделните модули.

 

МОДУЛ I

 

Ø  Да се учим да учим – Основи за обучители/референти

Ø  Установяване на нуждите, учебни цели и “Contracting

Ø  Разработка на дизайн (лекции, дизайн на тренинга, и т.н)

Ø  Планиране, подготовка, приложение

Ø  Разработване на материали и медии (ръкопис, презентации, Flipcharts, и т.н.)

Ø  Структуриране вкл. дидактически принципи/възможности

Ø  Медии и възможности за тяхното използване

 

МОДУЛ II

 

Ø  Обучение, обратна връзка & оценка

Ø  комуникацияреторика (разбираемост), език, глас

Ø  Връзка с темите и взаимодействие

Ø  Динамика на групата, учещи групи и  направляване на процеса

Ø  Трудни курсисти и ситуации по време на тренинга

Ø  Заключителни презентации, респ. доклади на курсистите

 

 

ВЪЗМОЖНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

 

2 x 2 дни (“програма минимум”)

 Програмата може да се проведе и като индивидуална подготовка

 Всеки от участниците ще получи материали и CD информация

 

 

 

v Практическата фаза за предоставяне на актуална информация по Темата, продължава след Обучението

v Програмата може да се проведе и като In House Training за определена компания, отчитаща специфичните особености на дейността и проведена в удобен за нея период

v Таксата за In House Training е въпрос на договаряне

 

Информация и записвания:

Е-mail: emc@emcbg.eu

Tелефони за контакти: + 359 2 944 47 58

Дата и място: EMC Зала 2014 г.,10:00 - 17:00

Таксата за участие в Открита програма е 280 лева (без ДДС)


Регистрационна форма:

 

Регистрация: Обучение на обучители (Train The Trainer)
 
     
 
Длъжност/ Отдел
Фирма/ Организация
Предмет на дейност
 
Данъчен адрес
Адрес кореспонденция*
 
Телефон*  Факс
E-mail*  Website
 
ИД.номер ДДС номер
МОЛ
Въведете символите от картинката:*
 

 

* Задължителни полета

                                                                                      назад


 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество