Ръководител на Проекта:Водещ Консултант

 

ЦЕЛИ Можем да започнем подготовката по този проект като

 

Ход на конференцията на бъдещето. Миналооткъде идваме.Обкръжениекакви развития ни очакват?.Настоящес какво се гордеем, за какво съжаляваме?ВизияКакво искаме да направим заедно?Една роля маже да бъде разглеждана като „сноп от очаквания“, Отдушника на Ръководителя

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Да спечелим, до-придобием умения и способности, в повечето случаи ние ги надграждаме

Опорните знания, опит, неща около които ще работим определено-разграничено и работа по умението да не мислим за тях поотделно а пропорционално свързано и паралелно възможно

v  Място, роля и определяне обхвата на процеса на обучение. Консултиране, Надзор, Наблюдение, Инструктиране, Водене, Управление, Масовия и личния обучител,

v  Връзка, отношение, и договаряне: Условия, взаимодействие по изграждане на от,, начало до края процеса

v  Връзка с клиентите и потенциалните такива: Система за връзка с тях Управление и поддържане на системата/надграждане и актуализиране/

v  Проучване на нуждите/ материални ресурси за това, очаквания и предвиждания/установяване и разпознаване/. Методи. /Тест/

v  Анализ и подготовка и използване на първичния материал като основа

v  А и съгласуване на рамката на процеса/ съгласие за рамката, конферентност/

v  Изграждане на цялостна, специално направена, задълбочено с анализ на предварителна вторична и информация в ход. Концепции. Начини и способи за изграждане на оригинална концепция: основа за това?талант, отдаденост, задълбоченост

v  Предварително стигане на споразумение с медиатор Организацията организатор на Инициативата, за предмета и целите и постижимите резултати с получателя/Клиента-винаги Партньор/

v  Извеждане в метод и начин на преподаване собствените развити и оригинални възможности с отчитане и на слабите пунктове които да умеем да не използваме и да не влияят на съдържателността и методологията на преподаване.

v  Начин на Водене на процеса: методологии, техники но проверени действително полезни и носещи улеснение и видим напредък и усещане за реалност

·         Структуриране: Доброто съдържание и намерение да се внедрява чрез умни и не сложни способи и методи Тестове/.

·         Умно и пропорционално използване на техническите визуални способи/ компактни/

·         Правилно установяване на подредбата индивидуална и групова в залата: фактор за равно участие и ангажираност/Идеалната среда и атмосфера: Работа с материалите за обратно взаимодействие и подпомагане на процеса. Пропорционално, както за обучаващите така и за обучителя.

v  Тук имаме използване на Оценъчната предварително разработена и индивидуално изпълнена от заинтересованите две страни в процеса:

v  Умение за влияние при управление на процеса на обучение, неговите елементи и цялостното му изпълнение като продукт по проект.

v  Стил на работа на обучителя, наблюдение и оценка от Инициатора и Обучаващите се

Връзката между Обучителя и Обучаващите се е уникална и е много важен елемент от процеса и понякога остава като важен момент в професионалния и житейския смисъл.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество