Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 
Ви представят
програма по
 
                                    Meждународни счетоводни стандарти и
                                                Финансов мениджмънт
 
                             ФИРМЕНО ФИНАНСОВО ПОВЕДЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ!
 
 Въведение в принципите на счетоводна отчетност и финансиране по международни счетоводни стандарти /МСС/ и Финансов мениджмънт,/обхваща и публичния сектор/. Програмата е много полезна и във връзка с присъствието на България в Европейския съюз. Програмата ще Ви даде възможност да адаптирате Вашата стопанска дейност към европейските стандарти и по-ефективно да я управлявате. Как да инвестирате и правилно да насочвате финансовите средства. Как да осъществявате контрол.
 Водещи на програмата са едни обаятелни специалисти
Mag. Gabriele Grassegger, Prof. Hermann Daniel and Mag. Helmut Prenner
хора с голям практически опит в тази област, едни от групата на най-добрите финансови консултанти в Европейския съюз
През последните години все повече нараства необходимостта от прозрачни и сравними фирмени отчети. Eвропейските пазари вече имат нужда от единни стандарти, а инвеститорите очакват да им бъде предоставена надеждна информация, за да могат да вземат правилни инвестиционни решения.
По инициатива на Европейския съюз през 2005г. всички организации и фирми, ще трябва да изготвят балансите си по европейските счетоводни стандарти. С прозрачността на правилата на международните счетоводни стандарти ще бъдат привличани повече инвеститори. ПРОГРАМАТА Е С ОСИГУРЕН ПРЕВОД!
Програмата Съдържа
 Международните счетоводни стандарти - най-важните предимства и недостатъци за фирмите.
 Цели на МСС.
 Принципи на МСС.
 Какво означава събиране на данните:
-     чиста стойност / Fair Values /.  
активи и пасиви / Assets and Liabilities /.
стойност на фирменото име / Good will /.
 Различия между МСС и търговския закон- значение.
 Изготвяне на годишния отчет- задължителност, според /Accrual Basis/, база с натрупване и /Going concern /, развиващо се предприятие и четирите принципа за качество.
 Качествени характеристики и обяснения.
                                       / Underlying Assumptions /
 
                                         Принципи на МСС
 Търговско-правни принципи на редовното счетоводство.Законови принципи на търговско -правното счетоводство
Сравнение на търговско-правната основна форма с МСС.
Отделните принципи за водене на редовното счетоводство сравнени с МСС-групиране на принципите за водене на редовно счетоводство.
Принципи за предаване на информацията.
Принцип на ясния баланс.
Принцип на правилност и произволност.
Принцип на изчерпателността.
Принцип на непрекъснатост на баланса.
Принцип на съществеността.
Концептуални принципи.
Принцип на отделната оценка и насрочения ден.
Принцип на продължаване напред/ going concern/.Принцип на стойността на придобиване. Принцип на периодизиране и предпазливо оценяване на печалбата. Принцип на реализацията Принцип на предпазливостта. Принцип на неравенството. Проблемът с меродавността.
Принцип на меродавността и определяне на облагаемата с данък печалба.
Съдържание на баланса в годишния отчет по МСС.
Понятието Future Economic Benefits.
Качества на активите/ Assets/.
Пасиви и ликвидни средства / Liabilities and Equity/.
Ликвидни средства /Equity/.
Производителност на предприятието.
Пригодност на позициите в баланса.  
 Съдържание на годишния отчет/ Financial Statements/.
 Сфера на валидност на МСС.
 Структура и съдържание на отчета за приходите и разходите.
 Периоди на отчет.
 Баланс.
 Отчет за приходите и разходите / Income Statement/.
 Представяне на промяната в собствения капитал.
 Съдържание на финансовия отчет.
 Конкретно представяне и спазване на международните счетоводни стандарти.
 Изчисляване и представяне на паричния поток.

v Практическата фаза за предоставяне на актуална информация по Темата, продължава след Обучението

v Програмата може да се проведе и като In House Training за определена компания, отчитаща специфичните особености на дейността и проведена в удобен за нея период

v Таксата за In House Training е въпрос на договаряне

 

Информация и записвания:

Е-mail: emc@emcbg.eu

Tелефони за контакти: + 359 2 944 47 58

 

 

 


Регистрационна форма:

 

Регистрация: Meждународни счетоводни стандарти
 
 
Длъжност/ Отдел
Фирма/ Организация
Предмет на дейност
 
Данъчен адрес
Адрес кореспонденция*
 
Телефон* Факс
E-mail* Website
 
ИД.номер ДДС номер
МОЛ
Въведете символите от картинката:*
 

 

* Задължителни полета

назад

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество