Част I
 
Ключовият финансов мениджмънт като фактор за успеха във европейската фирма и институция
 
1.Логичните основи на ключовият финансов мениджмънт
    Организационни цели. Системи на продажби
 
2.Развитие на стратегията за клиентите на фирмата
 
3.Основи на организацията на Ключовия Финансов Мениджмънт
 
4.Ключовият финансов мениджър
   квалификация ,обучение и избор, образование, обвързаност със   фирмата, заплата и система на заплащане, обобщение
 
СТРАТЕГИЯ НА УСПЕШНИТЕ ПРОДАЖБИ
ПОВЕДЕНИЕ
 
 развиване и оптимизиране на стратегията за продажби и техники при продажби на ключови клиенти
 
 план и стратегия при консултиране на клиента
 
 умение за водене на разговор и усет за вземане на решения
 
 стратегия на продажбите за търговските клиенти
 
 уговаряне на среща по телефона със ръководител
 
 усет при взимане на решения
 
 ценови преговори
 
 отношение към възраженията на клиента
 
 разработка на реклама.Стратегия.
 
 
Част II
 
Инструменти на модерния Controlling
Съдържание
 
 Основи на бюджетирането
 
 Бюджетиране и практическо финансово планиране
 
 Beyond Budgetierung
 
 Основи на процеса на изчисляване на разходите
 
 Проект за въвеждане на процеса на изчисляване на разходите
 
 Основи на Balanced Score Card
 
 Изграждане, развитие и прилагане на Balanced Score Card
BACK

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество