Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 

Концепцията е разработена от Fred Emery, Ronald Lippitt и Marvin Weisbord („Strategic Futures Conferences“)

 

 

           Цялата система трябва да се разположи в едно помещение за да се събератотделните мнения /слонове/ на системата и нейните обкръжаващи я съставни полета“.

             В рамките на 1,5 до 2 дни сключови личностина фирмата се скицира обща визия и се разработва програма с конкретни цели и мерки.

Допълнителни ползи:

 

             Чувство за съпринадлежност,

             Въодушевление и готовност за промени

 

Предпоставката е: най-висшият ръководен екип да е наясно със стратегическите си цели. Те са рамката за тази конференция

 

Не става дума за маркетингови стратегии (пазарни цели, приоритети за продуктовите линии, пътища за пласмент и сегменти от пазара).

В рамките на голямата група не могат да се вземат решения. Това се прави по-късно в тесен крък на маркетингово събрание.

 

В конференцията на бъдещето, в рамките на предварително зададена посока се идентифицират стратегическите ключови теми за цялата фирма (възлови точки за следващите 3 години) и се разработват (често новаторски) мерки.

(Ключови теми като напр.: партньорство с търговци, структура на доставчиците, качество, срок на доставка, организация на производството, ориентация към клиентите, интеграция в концерни, околна среда,...)

 

 

Страните“ не бива да представят собствените си интереси, уважава се виждането на всеки, не се дискутира възприемането на реалността. „Всеки вижда „слона“ от своята си страна. Не се обсъждат конфликтите, които разделят, а всички се концентрират върху визията, която общо желаят и която трябва да създадат заедно.

 

 

 

„фуниеобразно от общото към частното“. Всяка фаза трае около 3 часа, само последната (прилагане) трае по-дълго. След всяка фаза се прави обща рекапитулация, какво е научено в нея.

Ход на работата в рамките на всеки от тези раздели:

 

1.   Събиране на преценки

 

2.   Съвместна интерпретация

 

3.   Изводи за бъдещето

v Практическата фаза за предоставяне на актуална информация по Темата, продължава след Обучението

v Програмата може да се проведе и като In House Training за определена компания, отчитаща специфичните особености на дейността и проведена в удобен за нея период

v Таксата за In House Training е въпрос на договаряне

 

Информация и записвания:

Е-mail: emc@emcbg.eu

Tелефони за контакти: + 359 2 944 47 58

Дата и място: EMC Зала 2014 г.,10:00 - 17:00

Таксата за участие в Открита програма е 280 лева (без ДДС)

 

Регистрационна форма:

 

 

 

Регистрация: Конференция на Бъдещето
 
 
Длъжност/ Отдел
Фирма/ Организация
Предмет на дейност
 
Данъчен адрес
Адрес кореспонденция*
 
Телефон* Факс
E-mail* Website
 
ИД.номер ДДС номер
МОЛ
Въведете символите от картинката:*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Задължителни полета

BACK


 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество