\"\"

\"\"

 Сили на конкуренцията в бранша
 
I.I. Кои са най-важните ни конкуренти, по отношение на кои продуктови линии (продукт/пазар - комбинации)? – „Съперничество сред съществуващите предприятия“
 
I.II. какви конкуренти от други браншове има/ще има (заместващи решения на проблемите)? – „Заплаха от заместващи продукти и услуги“
 
I.III. какви нови конкуренти могат да се появят (нови варианти за решение на проблемите)? – „Заплаха от нови конкуренти“
 
I.IV. Сила в преговорите на  
 изпълнителя
 доставчика
 
 Специфициране на съществуващите и потенциалните основни конкуренти
 
 Въпроси по отношение на основните конкуренти:
 
Настояща стратегия
 Kак се държи, как води в момента конкурентната борба?
 Доволен ли е конкурентът от сегашното си положение?
 По чии предположения, за себе си и за бранша, се води конкуренцията?
 
Цели за бъдещето
 Kакви евентуални стъпки или стратегически промени ще предприеме конкурентът?
 
 Профил на способностите (както силни така и слаби страни)
 Kъде и с какво е силна неговата позиция, къде е уязвим конкурентът?

Профил на реакциите на конкурента:
 Какво ще/би могло да предизвика най-голямата и въздействаща реакция на конкурента?
 (кой какво би станал, как и защо, ако “се активизира”? – и какво означава това за нашата позиция?

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество