Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 

Съвременен маркетинг

 

МОДЕРНО МАРКЕТИНГОВО УПРАВЛЕНИЕ

Маркетингът като метод на управление

Компоненти на съвременния маркетинг

 

 

Customer Relationship Management – CRM – Това за мен ли е?

  

 Европейски Мениджмънт център има удоволствието да Ви покани на една изключителна програма по Маркетинг & CRM, базирана на най-новите стратегии, тактики и методи в бизнеса. Ще Ви запознаем с новото лице на маркетинга и управлението на връзките с клиенти, както и тяхното бъдеще. Участниците ще научат как да работят с най-съвременните уеб-базирани методи, чрез които значително ще увеличат интереса на клиентите и ще стимулират по-ефективна и по-лична комуникация между компанията и клиента.

 

 Само с помощта на модерни инструменти за управление, както и чрез засилена ориентация към клиента на всички нива, можем да се сдобием с предимства по отношение на конкуренцията и да заздравим собствената си позиция на пазара.

 

Ставащите все по-трудни условия на конкуренция и нарастващият натиск на разходите изискват промяна на мисленето в маркетинга и пласмента. Само с помощта на модерни инструменти за управление и контрол на пласмента, както и чрез засилената ориентация към клиента на всички нива, можем да се сдобием с предимства по отношение на конкуренцията и да заздравим собствената си позиция на пазара. Този семинар ще Ви даде практически и компактни познания и опит, за да можете чрез ориентацията към клиента да гарантирате успеха на фирмата си в трудни за икономиката времена.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Управители, както и ръководни кадри от отделите маркетинг/пласмент, сервизно обслужване и CRM, мениджъри на ключови клиенти, продуктови мениджъри, ръководители на профит центрове.

 

 

ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ

По време на този семинар ще се запознаете със специфични методи на CRM за ежедневната Ви практика – с компактни теоретични единици, свързани с темата упражнения по групи и казуси, а също и идеи за обмяна на опит. Като инструменти за Вашата практика са включени и възможностите на новите медии (E-mail и интернет).

Учебни цели

-       Яснота за „основите“ за професионален и успешен CRM

-       Запознаване със съществените методи за стратегически и оперативен CRM

-       Разбиране на значението на ориентацията към клиентите за професионалната Ви практика

-       Оценка на потенциала чрез професионално управление на връзките с клиентите

-       Използването на интернет и E-mail за успешната и същевременно рентабилна грижа за клиентите

 

Наред с основните знания за CRM ще се разглеждат и следните теми:

-       Задоволство на клиентите и лоялност

-       Измерване задоволството на клиентите

-       Управление на обвързването на клиентите

-       Инструменти за обвързване на клиентите

-       Оценяване на клиентите

-       Сегментиране на клиентите в CRM

-       Грижа за клиентите с ниски разходи посредством интернет и E-Mail

 

q  Трансакционен, съответно Relationship Маркетинг

§   Удовлетворение на клиента

§  Обслужване на клиента

§  CRM – Customer Relationship Management

 

q Оперативен CRM

§  Структура на оперативния CRM

§  База данни Маркетинг

 

q Колаборативен CRM

q Аналитичен CRM

§  Сегментиране на клиентите

§  Оценка на клиентите

              Преценка за отношението на Клиента за фирмата

              Монетарен Метод на оценяване

              Scoring Модел

              Portfolio-Предварителна сметка

Контролинг на клиента

 

q Продажбите като професия

Ø  Основни характеристики

Ø  Задачи

Ø  Изискване за качество

 

q Лични продажби

q Teхника на продаване

 

Ø  Основи

Ø  Установяване на контакт

Ø  Квалификация

Ø  Aргументация

Ø  Техника за сключване на сделка

 

 

 

 

 

q Телефонът като средство за продаване

Ø  Възможности за приложение

Ø  Подходящата нагласа

Ø  Подходящите клиенти

 

 

q Подготовка

Ø  Цели на разговор

Ø  Кога и къде?

 

q Концепция на разговора

Ø  Започване на раговора

Ø  Структура на разговора

 

q „Sound of Service“ АКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

Ø  Говорене

Ø  Слушане

 

q Телефонният разговор

Ø  Първото впечатление

Ø  Питането е злато

Ø  Разглеждане на евентуални възражения

Ø  Успешно приключване

Ø  Осигуряване на успех

 

q Значението на писмото в Директния Маркетинг

q Директен Mail Маркетинг, това активира

Ø  Рекламното писмо

Ø  Електронна поща – еMailing

 

q  Директен Mail Маркетинг, това информира

Ø  Newsletter-Design

Ø  Newsletter Съдържание

 

q Интернет

Ø  Характеристика

Ø  Услуги

Ø  Инструменти

 

q Маркетинг в World Wide Web

Ø  Архитектура

Ø  Интернета като сравнение

 

q Модели в Интернет

Ø  Tип A: според фирмената цел

Ø  Tип B: според търговския модел

Ø  Tип C: според целта на комуникация

Ø  Tип D: според функцията

q Реклама в Интернет

q Оценка на Web-Sites

(A) Технически фактори

(B) Маркетинг-релевантни фактори

(C) Вътрешни фактори

(D) Съществени за клиента фактори

 

 

МЕТОДИ НА РАБОТА

Наред с теоретичната част се разработват конкретни казуси и се работи в групи.

 

v Практическата фаза за предоставяне на актуална информация по Темата, продължава след Обучението

v Програмата може да се проведе и като In House Training за определена компания, отчитаща специфичните особености на дейността и проведена в удобен за нея период

v Таксата за In House Training е въпрос на договаряне

 

Информация и записвания:

Е-mail: emc@emcbg.eu

Tелефони за контакти: + 359 2 944 47 58

Дата и място: EMC Зала 19- 20 април 2013 г.,10:00 - 17:00

Таксата за участие в Открита програма е 280 лева (без ДДС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационна форма:

 

 

 

Регистрация: Модерно Маркетингово Управление
 
 
Длъжност/ Отдел
Фирма/ Организация
Предмет на дейност
 
Данъчен адрес
Адрес кореспонденция*
 
Телефон* Факс
E-mail* Website
 
ИД.номер ДДС номер
МОЛ
Въведете символите от картинката:*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Задължителни полета


назад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество