Тактики, стратегии & инструменти за

увеличаване присъствието Ви на пазара

 

            ДОПЪЛНИТЕЛЕН И РАЗШИРЕН ПОГЛЕД КЪМ (CRM)

Тенденции и развитие на бизнес комуникациите в 21-ви век

Ефективно използване на онлайн медията

Интегрирани тактики за запазване и спечелване на нови клиенти

Какво иска клиентът – психология на модерния клиент

 

Управлението на връзките с клиенти (CRM)

Значението на CRM за успеха на компанията

Ефективно използване на CRM системата в маркетинга и продажбите

Създаване на интерактивен CRM

Стратегии за управление на ключови клиенти

 

Използването на най-новите възможности на интернета за успешна и същевременно рентабилна грижа за клиентите

Изготвяне на професионални доклади и бюлетини

Ефективно използване на pod casts и screen casts

Ефективно използване на Press Releases и друг PR

Наръчник за SEO /search engine optimization/

Back to Programme

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество