Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

ПРОЛОГ
 
Когато говорим за Управление на Времето като Категория-Ресурс/Личен и Фирмен/
Винаги ще става дума за това да се обсъди концепция за усъвършенстване на ръководителите от средното мениджърско ниво или Управлението и Конкретната Тема
Много често се Чувстваме като Августин, когото веднъж попитали: „Какво означава време?“
Той отговорил: „Преди да ме попиташ, знаех какво е време, но сега като ме питаш, не ми е съвсем ясно …“
 
 „Какво е мениджмънт?“ Въпросът продължава “да бръмчи” в ушите ми.
Изкуство ли е мениджмънтът? Наука ли е?
Вроден ли е? Може ли да се научи?
Има много въпроси по тази тема и още повече определения и безброй книги!
Към това понятие имам по-скоро прагматичен подход.
„Успехът на фирмата се нуждае от мениджъри“. Убеден съм в това. Всеки ден го установявам в контактите и съвместната си работа с моите клиенти, които са предимно мениджъри. Управлението и мениджмънтът могат да се разглеждат като професия.
Изучаването и усъвършенстването може да се направи най-добре чрез собствените действия и анализът им. Можем да наблюдаваме другите, да го изпитаме на собствен гръб и да обменяме опит. Можем да четем статии и книги по този въпрос.
Но това, което зависи от нас като ръководители е, да обобщаваме всичко това и да се доверяваме на интуицията си. Трябва да съзнаваме каква е ценностната ни система, да се съобразяваме със специалните рамкови условия на нашата фирма и бранш – т.е. да намерим собствения си път.
Бих искал да Ви представя някои „качества“ които подпомагат успеха на мениджъра и го правят по-вероятен, когато става дума за Управление на Време, Хора, Персонал, Организация/Винаги Комплексно ще Разглеждаме нещата, в единство и зависимост.
Въпроси към нас/независимо ръководители на обучението или участници в него
 Самопознание
 Осъзнаване” на самия себе си
 Отстояване на собственото аз
 Способността да се поставим на мястото на другите
 
Разбира се, че наред с тях съществуват още редица качества, които се причисляват към сферата на личностните особености или свойства на характера. Тук спадат оптимизъм, позитивизъм, креативност, смелост, готовност за поемане на риск, умението да се справяме в ситуации на несигурност, противоречия и т.н. Разбира се те са важни за всеки ръководител.
Защо обаче искам да обърна внимание тъкмо на тези четири качества?
Разглеждам ги
като основа за успешния ръководител и
дали те могат да бъдат развити като сравнително прости инструменти за самоанализ и обратна връзка.
Освен това е лесно да се предположи, че четирите качества кореспондират с други личностни белези като силни лични страни свързани със смелост, готовност за поемане на риск и оптимизъм.
ПОДХОД
Предварително стигане до споразумение.Организацията Инициатор, за предмета и целите, и постижимите резултати при обучението
Извеждане в метод и начин на преподаване собствените развити и оригинални възможности които да умеем да използваме така че, да влияят на съдържателността и методологията на преподаване.
Работа с материалите за обратно взаимодействие и подпомагане на процеса на обучение. Пропорционално, както за обучаващите така и за обучителя. Използването им навреме, подходящо и в премерен размер: зависимост от ход, динамика, очаквания и разбиране в процеса за необходимостта им
Сценарии

Базирани на изграждане, развитие и управление на процесите за Постоянно разбиране и Целенасочено Представяне
Какво значи да действаме ефективно, когато много сме мислили преди това за екип, работа в екип и всичко това свързано с конкретната Тема.
 
Предпоставка за това е стремеж към обща визия. Визията и идеите се изпълват с ценности и тогава общата цел е реалистична и води към успех, рано или по-късно
 
Цели на проекта-обучение

Да продължаваме да се развиваме: собствените способности и ценности
Повече мотивация и креативност
Повишена способност за работа в екип
 
Средства, инструменти, визия:

Кои способности и преимущества ни отличават?
Елиминиране на крайностите до реалистична картина на бъдещето
Засилване на факторите за успех, кои фактори оказват силно и кои по-слабо влияние
 
Да мотивираме, чрез.....

Повече време за съществените неща? Време. Кое е съществено?
Конфликти – Конфликти на целите
Лични цели – мерки – време

 

v Практическата фаза за предоставяне на актуална информация по Темата, продължава след Обучението

v Програмата може да се проведе и като In House Training за определена компания, отчитаща специфичните особености на дейността и проведена в удобен за нея период

v Таксата за In House Training е въпрос на договаряне

 

Информация и записвания:

Е-mail: emc@emcbg.eu

Tелефони за контакти: + 359 2 944 47 58

Дата и място: EMC Зала 2014 г.,10:00 - 17:00

 

Регистрационна форма:

 

 

 

Регистрация: Управление и организация на времето
 
 
Длъжност/ Отдел
Фирма/ Организация
Предмет на дейност
 
Данъчен адрес
Адрес кореспонденция*
 
Телефон* Факс
E-mail* Website
 
ИД.номер ДДС номер
МОЛ
Въведете символите от картинката:*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Задължителни полетаназад

 

 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество