Времетраене

2019 г.

Целева група

 

Лидери, ръководители, мениджъри на всички нива на управление и отговорност; тези, които искат да създадат свой собствен бизнес; тези, които искат да разширят своите познания за управление и да повишат своето самочувствие.

 

ОБучители

 

Подготовката се води от високо квалифицирани австрийски преподаватели, активно практикуващи консултанти в сферата на строителния бранш. Това дава възможност за разглеждане на казуси от ежедневната практика и дискусии върху най-често срещани проблеми в управлението на строителното предприятие и обекти.

 

 

методи на работа

  Самостоятелна и групова работа
  Форми с практическа насоченост
  Разработка на практически казуси от участниците
  Ролеви игри и интерактивни методи
  Упражнения за прилагане добрите практики
  Теоретична подкрепа от лектора
  Работни материали за допълнително задълбочаване на знанията и уменията
 
 
 

 

 

 

Сертификат за качество