ЕДНА базова ПРОГРАМА на
 
ЕвропейскиЯ Мениджмънт Център, София
www.emcbg.eu
 
COS Group, Австрия,
www.cosgroup.eu
 
Salomon Automation, Австрия
www.salomon.at
И
Raiffeisenbank, Австрия
www.raiffeisen.at
 
Период на провеждане 2024 г.
 
ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
 
Основната цел на контактния семинар е да се даде възможност на представителите на български и австрийски фирми – транспортни, производствени, търговски и др. – да установят контакт помежду си, да обменят опит, да създадат нови партньорства, да инициират нови дейности и идеи, които ще им помогнат да повишат конкурентноспособността си на общия европейски пазар. На контактния семинар ще бъде представено и обединение ЛогистиЧНА МРЕЖА, АВСТРИЯ, в което членуват повече от 150 големи фирми от различни сектори на икономиката и възможностите за коопериране с българските такива съобразно последните изисквания на ЕС. Предвидените посещения във фирми, членуващи в него, с добри постижения в областта на логистиката и съвременни решения на цялостния процес, от производството на продукта до доставянето му на крайния потребител, ще допринесат за обогатяване на професионалните познания на българските участници, както и за запознаването им с европейските стандарти в тази област.
Както знаете
 
Целева група
 
Мениджъри по транспортна логистика
Мениджъри в производство
Консултанти по логистика
Търговски мениджъри
Мениджъри склад
 
 
П Р О Г Р А М А
 
Ден 1 
 
16.30         Среща на групата на летище София, I терминал
17.40         Излитане
18:20         Пристигане във Виена 
                     
Посрещане на групата и отпътуване с автобус за Баден. Настаняване в ****Хотел  «Херцогхоф»
Програмата се провежда в семинарна зала на хотела, който има всички удобства, както за делова работа, така и за приятно прекарване на свободното Ви време.
20.30 ч.- Вечеря в хотела
 
Ден 2
 
8.00 ч.                   Закуска
 
9.10 ч.       Отпътуване с автобус за Транспортен център/
учебен полигон Пахфурт (един от най-модерните
транспортни центрове в Европа)
 www.drivingcamp.at
 
12.00 – 13.00 ч.   Обяд в ресторанта на Транспортен център Пахфурт
 
13.00 ч.        Посещение и фирмен ден на COS Group, Австрия при
                               Транспортен център Пахфурт
13.00 ч. Поздравление към участниците – представители на български и австрийски фирми
г-н Хелмут Пренер, Директор на COS Group, Австрия
Ръководител Службата за търговско-икономически връзки на Република България в Австрия
 
13.15 ч. Анализ на причините за недостиг на шофьори в Европа и как това се отразява на цялата икономика
 
Дигитален тахограф и влиянието му върху логистичната верига
Европейски разпоредби за начално и продължаващо обучение за шофьори, Европейска директива 2003/59
г-н Хелмут Пренер – Директор на COS Group, Австрия
 
14.00 ч. Представяне на проучването на COS fit4drive заедно с Висше училище Щайер
                   г-н Цайсер, Висше училище Щайер
 
14.30 ч. ECO drive – Методи и нови възможности за тренинг и мениджмънт на доставките по вода
                   г-н Петер Гутенбергер,
Учебен център за шофьори modern drive
 
15.00 ч. Кафе-пауза и възможност за директни контакти между български и австрийски фирми
 
15.30 ч. Възможности за финансиране при поддръжката и обновяването на транспортния парк – нови продукти на Raiffeisen-Leasing GmbH
                   г-н Йозеф Флайшхакер, Raiffeisen-Leasing GmbH
 
16.00 ч. Представяне на Транспортен център/учебен полигон Пахфурт
                   г-н Кристиан Тийзен
 
16.15 – 18.00 ч.   Посещение и разглеждане на Транспортен център / учебен полигон Пахфурт
18.00 ч. Бюфет, дискусии - Транспортен център /учебен полигон Пахфурт
 
21.00 ч. Отпътуване за Баден с автобус
 
 
Ден 3
 
8.00 ч.        Закуска
8.30 ч.        Отпътуване с автобус за Линц
 
10.00 ч. Посещение на фирма Kwizda : Facility Management в логистичен център за Търговия на едро за фармацевтични продукти,
                              www.kwizda.at
                   г-н Йохен Пюрингер
13.00 ч.      Обяд
 
14.00 ч.      Отпътуване с автобус за Енс – най-старият град в Австрия
 
14.30 – 15.30 ч.   Разглеждане на пристанище Енс – контейнерен терминал
 
15.30 ч. Поздравление от проф. Щаберхофер – Висше училище по логистика, Щайер
 
16.00 – 17.30 ч.   Представяне на добри практики в логистиката
 
Kühne+Nagel, www.kn-portal.com
18.00 ч. Вечеря и възможности за контакт с австрийски логистични и транспортни фирми- сградата на пристанище Енс
 
20.00 ч.      Връщане с автобус в Баден
 
Ден 4
  
Посещение на фирма Експрес www.spex.at – Логистика за IT склад
Посещение на фирма General Motors www.gm-powertrain.at – Логистика в производството
Посещение на оперета „Сиси”, градски театър Баден
 
8.00 ч.        Закуска
 
9.00 ч.        Отпътуване с автобус за Виена.
                             
Туристическа обиколка на града
Посещение на Българска винарна във Виена
 
11.00 ч.      Свободно време,
 
13.00 ч.      Отпътуване за летището
 
14.35 ч.      Отпътуване за София

            

 
 
 

 

  

Сертификат за качество