ПРОЛОГ
 
Настоящата програма ще направи анализ на поведението при водене на преговори:
ПРИМЕРНА
1.Не е нужно да давате лична информация при водене на официални преговори, даването на такава информация зависи изцяло от Вас и никой няма право да Ви изиска такава.
 
2.Не пледирайте с материални придобивки ( пример: Вашето семейство току що е закупило компанията в която кандидатствате за работа)
 
3.Можете да използвате всякаква стратегия за да достигнете целта си като изключим физическа саморазправа, дори понякога е възможно да давате фалшива (невярна) информация за себе си макар, че не е желателно
 
Енигматичен подход? До колко имаме Право/
 
Основни въпроси (проблеми) ; дефинирайте 3 основни точки които да ви водят в преговорите, опитайте се да откриете и тези на 'противника', така ще можете да се подготвите по добре.
 
История:
 
Опишете стари работни места, използвайте емоционалното (стари приятели свързани с компанията за която кандидатствате и др.)
 
Подходи: Какъв ще е първоначалният подход към човека срещу вас (непознат) Как ще реагирате на това което той ви казва и най важното кога, в удобен момент ще поставите своите изисквания към него за да може да реагира позитивно.
 
Интереси (наши): Какво искаме да постигнем в края на преговорите. (нашите цели) Кога можем да определим преговорите като успешни за нас?
 
Интереси (противник) : Основната Ви задача е да се опитате да откриете интересите на противника
 
Възможности: Бъдете креативни , опитайте се да създадете условия при които каквото и да се случи Вие печелите (win-win ) Използвайте методи на преговори които са съобразени както с вашите така и с противниковите интереси.
 
Обективни критерии Факти или примери върху които участващите и от двете страни на преговорите могат лесно да се съгласят.Всеки ще се опитва да нагажда нещата така че да подкрепя своите интереси, но основната цел на тези критерии е че те са трудно оспорими от другата страна.
НДАПС - най добрата алтернатива за постигане на споразумение (наша) Никога не трябва да приемате решение което не ви удовлетворява. Най важното е да знаете още преди да седнете на масата за преговори какво искате да постигнете в края им. Колкото по силна е вашата 'НДАПС' толкова по силна е и позицията ви в преговорите. Но какво трябва да направим, когато не срещаме позитивно отношение от другата страна.
 
НДАПС ("противник")- задачата ви е да откриете тяхната такава и да я използвате във Ваша полза, ако е възможно: има много начини
 
Предложения: (максимум): ако не поискате нещо няма как да го получите. В началото поискайте повече при отказ преследвайте поставената си цел преди преговорите и ако не можете да я постигнете, остава минимумът преди да се откажете от преговорите.
 
Предложения ( цел ) - базирана на вашите и техните интереси, реалната цел на преговорите която сте си формулирате, желаното средно ниво.Ниво намиращо се някъде между минимума и максимума.
 
Предложения минимум -последното ниво което алармира че или трябва да се задоволите с него или трябва да се откажете от преговорите за добро.
 
Най-добрата Сделка в края на нещата е тази която; ако не сключите на всяка цена
 
Да бъде водещо в обучението
При Продажби, Покупки/Търговски Аспекти/
Сключване на сделки
Класически Тип, Сключване на сполучливи споразумения,
Преговорите като Разговори с определена Професионална насоченост
Достигане на двустранни успешни преговори, разговори, Внушения Елементи от Професионалното Фирмено Управление
Преговорите винаги имат цел; Това е Голямо предимство и също така понякога Заблуда и уловка ако се представлява като процес не толкова от Необучени хора колкото от Хора Не Избрани Правилно, Трябва Талант
Поради това,че тук винаги имаме пряк видим резултат. Има и Инвестиционен характер. Дълго преди това се работи по Тези въпроси
Като Състезател Тренира и има осигурени условия
Вътрешна И Фирмена Мотивация. Ролята на Корпоративния Лидер за Успешно Подготвяне на Кадри и Успешни фирмени политики водещи до Исканите Резултати
Никога Случайни хора/Характеристики, Личностно Предимство/
Предварително да сте изработили по възможност детайлно Всички възможни очаквани резултати
Предимства Мъже, Жени
Клопките при Двата пола
Успешното обучение би било най добро ако се прави за Една Конкретна Цел Фирмена/Обикновено това е Голяма цел Важна Стъпка.
Ще се набляга на индивидуалният подход към Участниците. Всеки един от тях ще получи картина /скала от важните Характеристики/Предпоставки Дадености Възможности/ и смисъл да се Доизгражда или Да се Инвестира като Краен Резултат
Уменията за Разговори Преговори са Важни за Организационната Цялост и Ефективност на Компанията: Пряко и не пряко влияе на структурата, персонала, функциите, Екипната работа и като краен резултат поддържане на постоянно ниво на продажби
BACK

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество