Съдържание

 

 Корпоративна идентичност

           

 Анализ на клиентите и конкуренцията

            Работа с обществеността в NPO

            5 стъпки за въвеждане на социалния маркетинг

 

 Бюджетиране

           

Защо да се прави бюджетиране?

            Техники на бюджетирането в NPO           

            Грешки при бюджетирането

 

 Планиране на дейността

           

Business планиране в NPO

            Поетапно изготвяне на отчетите

            Balanced Score Card като инструмент за прилагане

 

 Преговори

           

Роли на преговарящия

            Техники на водене на преговорите

            Конкретно упражняване на ситуации за водене на

 

 

 

Изграждаща организация

Цел

Елементи

Форми

 Организация на процесите

 Цел

 Избрани сфери на организацията на процесите

 Казуси от  Non Profit организации

 

 Управление на персонала

 

Основи на управлението на персонала

Какво е „персонал“?

Особености при сравнение с други производствени фактори

Типични проблеми с персонала

 

 Инструменти за управление на персонала в NPO

 

Икономическа политика на заетостта

Развитие на персонала

Управление

Организация на работата

 

 Набиране и избор на служители

 

Планиране на необходимия персонал

Търсене на персонал

Избор на персонал в Non Profit организации

 

 Човешката производителност

 

Теории за мотивацията

Възнаграждение

Измерване на производителността

Решения за назначаване на персонал

 

Мениджмънт на качеството

Повишаване икономическото качество на живота

Създаване на общи ценности, цели и действия

 

 

 

 

Участниците придобиват представа за потенциалните пазари на дарители и спонсори и техните финансови възможности и мотивация за финансово подпомагане на Non Profit организации. Участниците се запознават с необходимите мерки за подготовка и прилагането на  Fundraising-техники, за да могат по-успешно да комуникират за подпомагане на пазарите за субсидии. Те се запознават и с концепцията кръговрата на и разработват презентация на организацията си и молбата си за дарение, респ. спонсорство. Обясняват се правните рамкови условия за Fundraising в Австрия. С помощта на примери и практически упражнения, участниците правят разработки на това, кои целеви групи са подходящи за техните проекти и какви различни инструменти за Fundraising могат да използват за да спечелят на своя страна

                                                                      Дарители и Спонсори

 Защо я има Вашата организация? Защо е важно тя да съществува? Кой проблем се решава от организацията Ви?
 

 Основанието за помоща е важно, за да представите и дефинирате Вашата молба. Основанието е вътрешен документ, който Ви предоставя информационната база за всичките Ви насочени навън Fundraising-материали

 

 Необходимо е Fundraising-кръговратът да започне с поставянето на редица въпроси, за да се изяснят предварително съществени неща и за да не се препънете в по-късен момент в тези възникващи въпроси

 

Fundraising-кръговратът демонстрира хода на акциите за Fundraising във времето и показва ясно, до каква степен е необходимо предварително планиране и колко от въпросите трябва да се изяснят, преди да стане дума за запитване на потенциални дарители за пари

 

 

BACK

 

 

  

Сертификат за качество