От 17 години работи като мениджър в областта на културата (напр. Дунавски фестивал в Горна Австрия), от 2000 г. ръководи разпространението на билети/маркетинг и  Fundraising в театъра в Йозефщат.

Първа награда на Австрийския Fundraising Awards 2005 за дарителска кампания „CHAIRity” в театъра в Йозефщат.

Завършила театрознание (комбинация от специалностите история на изкуството, германистика и философия) във Виенския университет, Следвала е търговия в Икономическия университет във Виена, Post Graduate Studium „Културен мениджмънт” във Висшето училище за музика и изобразително изкуство.

Специализация по контролинг (Австрийски институт по контролинг), Fundraising (Университета в Индиана/САЩ). Консултант в обучението на възрастни (WIFI Wien).

Води лекции в Университета във Виена („Културен маркетинг”) и Университета за музика и изобразително изкуство във Виена („Професионална сфера изобразително изкуство”).

Лекции и семинари по темите: Marketing, Sponsoring, Fundraising, Controlling, също и на Австрийския конгрес по Fundraising, Академия на доброволците, Институт за International Research IIR, Polycollege, Webster University, Висшето училище за музика и изобразително изкуство, Дунавски университет в Кремс и др.

Член на управителния съвет на Австрийския съюз по Fundraising - FMA

BACK

 

 

 

Сертификат за качество