Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 

 За тази програма като успешен се налага многостепенният подход, поради което е необходимо тренингът да се проведе на няколко етапа.

 За по-добро практическо усвояване на знанията и преди всичко успешно приложение в собствената практика, програмата се състои от четири раздела:

 

v  Модул 1: Управление на средно мениджърско ниво (2 дни)

v  Практическа фаза (4-8 седмици)  

v  Модул 2: Задълбочаване на темите за управление, комуникация и конфликти (2 дни)

v  Практическа фаза (4-8 седмици)

 

 Практическите фази, включени в програмата, дават възможност на участниците да приложат на практика наученото в първия модул, да обменят опит с колегите си и да коментират резултатите със своя началник. Това е и възможност да споделят опита и възникналите у тях въпроси по време на втория модул и въз основа на коментара от страна на останалите участници в групата и на преподавателя да преосмислят стила си на управление и начина на решаване на проблемите.

 

ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

Модул 1

 

Основи на управлението и мотивиране (2 дни)

     

Ø  Самоанализ: Установяване на собствения мениджърски потенциал (анализиране на силните страни и сферите, в които е необходимо развитие)

Ø  Ролята на междинния ръководител (изисквания, шансове и умението за преодоляването на противоречията)

Ø  Проверка на собственото разбиране за управление и установяване на вероятните последици от различните стилове на управление

Ø  Инструменти за управление, ситуативно управление и вземане на решения

Ø  Създаване и управление на екип

Ø  Установяване и усъвършенстване на уменията за комуникация в процеса на управление

Ø  Принципи и теории за мотивация и собствената практика

Ø  Планиране на собствени мерки и тяхното прилагане

 
Практическа Фаза (4-8 седмици)     

 

Ø  Прилагане на практика и събиране на опит

Ø  Наблюдения и задълбочаване на знанията

Ø  Контакти под формата на Peer Group-срещи (програмни партньорства).

 

 

 

 

Модул 2

 

 Насочване на пракическото приложение /follow-up/ и задълбочаване на темите за управление; Развитие на организацията и

стратегически мениджмънт  (2 дни)

 

Ø  Проверка на приложеното, съпътстващи стъпки за "коригиране"

Ø  Установяване на собствените силни страни и необходимостта от развитие при управлението на служителите и екипа

Ø  Управление в процес на промени и стимулирането на готовността за промяна

Ø  Доразвиване на чувствителността за процесите в групата

Ø  Установяване на силните страни и необходимостта от развитие в „ситуации на комуникация“

Ø  Поведение при конфликти

Ø  Принципи на стратегическия мениджмънт и управление на промените

 

Практическа Фаза (4-8 седмици)

 

Ø  Наблюдения и задълбочаване на знанията

Ø  Контакти под формата на Peer Group-Срещи (програмни партньорства)

Ø  Обобщение

 

МЕТОДИ НА РАБОТА

 

Ø  Активна, ориентирана към обмяна на опит подготовка по модела: преживяване-оценка-теоретична обосновка.

Ø  Програмата е ориентирана към потребностите на участниците в нея и осигурява непрекъснатото прилагане на усвоеното в практиката.

Ø  Възможност за непосредствена практическа работа с всеки от участниците.

 
ФОРМИ

 

Ø  Самостоятелна и групова работа.

Ø  Форми с практическа насоченост.

Ø  Разработка на практически казуси предложени от участниците.

Ø  Ролеви игри.

Ø  Упражнения за затвърждаване и прилагане в собствената практика.

Ø  Теоретична подкрепа от лектора.

Ø  Учебен дневник” за всеки от участниците.

Ø  Работни материали за допълнително задълбочаване на знанията и уменията.

 

 ЦЕЛЕВА ГРУПА

 

 Лица на ръководни позиции в средно мениджърско ниво,  които искат да повишат практическите си мениджърски компетенции и да преценят потенциала си. Мениджъри на линейна позиция, ръководители на проекти, ръководители на екипи и стратегически позиции, работещи с персонал.

 

 

 

 

 

Програмата е подчинена на ВАЖНОТО МЯСТО НА

Ръководителя на средно управленско ниво – участник в моделирането на структури и процеси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

v Практическата фаза за предоставяне на актуална информация по Темата, продължава след Обучението

v Програмата може да се проведе и като In House Training за определена компания, отчитаща специфичните особености на дейността и проведена в удобен за нея период

v Таксата за In House Training е въпрос на договаряне

 

Информация и записвания:

Е-mail: emc@emcbg.eu

Tелефони за контакти: + 359 2 944 47 58

Дата и място: EMC Зала 11- 12 юни 2013 г.,10:00 - 17:00

Таксата за участие в Открита програма е 280 лева (без ДДС)


Регистрационна форма:
Регистрация: Мениджмънт за ръководители на средно управленско ниво
 
 
Длъжност/ Отдел
Фирма/ Организация
Предмет на дейност
 
Данъчен адрес
Адрес кореспонденция*
 
Телефон* Факс
E-mail* Website
 
ИД.номер ДДС номер
МОЛ
Въведете символите от картинката:*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Задължителни полета

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество