Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 

Управленският инструмент,

важна част от Ръководенето като Корпоративен принцип и Участието на Персонала в Управлението чрез Ясна Визия и Цели на Организацията.

Важните граници между Екипа за Управление и Управлението като добре зададена Програма за Изпълнение.

 

Цел

 Да предостави Концепция Успешно внедрявана в Корпоративната Практика В Австрия, Германия и Швейцария, подкрепена с Реални Успешно Изпълнени Практики /Доказателства за това/. Ценна Изпреварваща Информация, касаеща Екипите и Корпоративни Образувания С Инвестиционни Бъдещи Намерения. Примери за внедрени ЕМЦ Иновативни Практики.

 Програма за ЧР Специалисти да работим по това как по-добре и по-откровено да Управляваме Своя Ръководител и Той по Добре да Управлява Своите И Вашите неща.

Ще работим по това да се Срещаме по често с Организации, фирми и хора и най-вече Клиенти които по една или друга причина не са а са желани да сме в един кръг

 Да Изгражда Корпоративна Култура, Органична Добре Разпозната като част от Корпоративната Вътрешна и Външна Маркетингова Среда. Създаване на Внедрена Вътре в Организацията и Работеща Навън среда Лекотата на Управление чрез Улесненост и  Придобити Корпоративни Идентични Собствени Практики като Отделни Групи или Отделни Продукти за Пазар.

 Чрез Постигане на Разбиране на Идентичност Собствена и Изграждане и приобщаване към Корпоративната Собствена Такава: Бавно и Внимателно-Право Пропорционално на Уменията и Интелектуалната Зрялост и Решителност на Екипите за Изпълнение. Постигаме като цел

 Промяна Надграждане и Усъвършенстване на Управленските Механизми Само по Себе си се Случва с Намерението ни за Не Преднамерена Промяна а добре Изглеждаш Пазарен Идеален Играч

 

 Тази система е добре разработена Тук При Нас. Тя е Know-how и е внедрена вече в няколко компании.

Тя работи при естествените Условия и Динамиката на Пазара Защото Искате Промяна

Няма идеална Програма за Внедряване, Автоматично да Работи за Вас, Тази Концепция ще Ви накара опитате една напълно нова Консервативна по своята същност и изглеждаща Модерно за тези които се увличат по това. Тя ще ви подкрепи в това да Подредите и Важните Приоритети, в Сферата на Кръга от Лични-Житейски и Професионални такива, както и кръговете ви на влияния:вътре и вън от компанията

Корпоративния Диалог като част от Успешната пазарна култура. 

Не намаляване на Силните Ви Маркетингови Намерения/независимо от ограничените средства: Това води до ограничаване на Разходи чрез Упоритост При Бъдещи Предлагания

 Този Модел принципно е в Професионалния Приоритет на ЧР Ръководител: Конфликта Корпоративен Ръководител и Доверен ЧР Специалист

 Манипулативността като природа в действията а не в теоретичността на ЧР фактор? Проблем понякога свързан със забавяне и отклонение.

 Да накараш Корпоративния Лидер да Вярва и Да ти Повярва/Има някои решения/повечето са не проверени и изискват много повече усилия

 Или Друг Вариант: Лидера да бъде уверен да приеме Вътрешен Обучителен-Обратна връзка Модел с ЧР Специалистите и той да ги Подготвя.

 Много често Ако се намери Талант Нещата са много по лесни. Предимства и недостатъци

 

Най-голямото предимство на ПДД Системата на Културно Общо и Конкретно Взаимодействие вътре и извън Компанията е: То спестява средства и Усилия. Разкрива добре прикривани манипулации

Изчиства много фактори и влияния

 

Целева Група

 Изпълнителни директори/1во и 2ро Ниво на Управление

 Мениджъри с особена и голяма натовареност

 Членове на Бордове

 

МЕТОДИ И ФОРМИ НА РАБОТА

Предварителна подготовка с участниците: Работа с Форми за Взаимодействие до Стигане на споразумение за Необходимото условие да има напредък след Програмата

Програмата се осъществява чрез проучване ЕМЦ Комуникативна методика

v Практическата фаза за предоставяне на актуална информация по Темата, продължава след Обучението

v Програмата може да се проведе и като In House Training за определена компания, отчитаща специфичните особености на дейността и проведена в удобен за нея период

v Таксата за In House Training е въпрос на договаряне

 

Информация и записвания:

Е-mail: emc@emcbg.eu

Tелефони за контакти: + 359 2 944 47 58

Дата и място: EMC 2014 г.,10:00 - 17:00

Регистрационна форма:

 

 

 

Регистрация: Внедряване на Концепция за Постоянен Корпоративен Диалог
 
 
Длъжност/ Отдел
Фирма/ Организация
Предмет на дейност
 
Данъчен адрес
Адрес кореспонденция*
 
Телефон* Факс
E-mail* Website
 
ИД.номер ДДС номер
МОЛ
Въведете символите от картинката:*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Задължителни полета

BACK


 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество