Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

КРИЗИСЕН МЕНИДЖМЪНТ И СТРАТЕГИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ

 

ЕДНА НОВА ПРОГРАМА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ ЦЕНТЪР

 
ДИРЕКТОР И ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА Е
ГОСПОЖА ЕЛИЗАБЕТ БЛАЙКЕР

*

ПРОГРАМА Е KNOW HOW ЗА БЪЛГАРИЯ, ПОЛЗВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ОПИТ НА ШВЕЙЦАРИЯ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ И ИЗПОЛЗВАЩА ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ЕФЕКТИВНАТА ПОЛОЖИТЕЛНА КОМУНИКАЦИЯ

 

Днес Нашата Програма ще предостави обучение, което, поради своята широта и дълбочина на съдържание, осигурява солидна подготовка за управленски функции в голямо разнообразие от компании и организации. Учебната програма се основава на добре обмислена, бизнес-базирана концепция. Гарантиран Ви, че завършилите тази система на подготовка, ще се чувстват много по-уверени в ежедневната бизнес практика!?

 

ПРОГРАМАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В РАМКИТЕ НА ТРИ ДНИ!
ОТВОРЕНА ПРОГРАМА: 9-11 Юни 2024г.:3 дни
СУТРИН ОТ 09.00 ч. до 12.30ч.
Осигурен Обяд 12.30. до 14.00ч.
СЛЕД ОБЯДА ОТ 14.00 до 16.30ч.
ПРЕДВИДЕНИ СА ДВЕ КАФЕ ПАУЗИ,СУТРИН И СЛЕДОБЕД

 

*

 

ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ КАТО ВЪТРЕШНОФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ!
ЦЕНАТА ЗА ВФО СЕ ДОГОВАРЯ!
ЦЕНАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ В ОТВОРЕНАТА ПРОГРАМА Е РАВНОСТОЙНОСТТА В ЛЕВА НА 680 Евро!

 

Място на провеждане на Програмата:
Паметника на Васил Левски/срещу Хотел Хаят Ул. Панайот Волов 1, Етаж 1

 

Вашите възможности от днес
Чрез базово разбиране и осъзнаване!

 

Програмата е Действително Know-how от Практиката във Швейцария и засяга най-важното по Темата от последните 3 години които се характеризират с умението да управляваме Мениджмънт процесите при действителните кризисни натоварвания които реално съществуваха.

 

Тя ще ни даде систематично подредени знания и опит при управление на кризисни ситуации които могат да се появят в бъдеще!

 

Програмата е подчинена на разбирането за важността от ежедневната
Ефективна Комуникация.

 

Доказано е, че Компаниите, които осъществяват ефективна комуникация, имат около 50% реализирани по-високи продажби!

Ето защо, успешните Компании инвестират достатъчно в персонал!

В Програмата ще работим заедно за да разберем, как може да се представим по добре, като Ръководители или Мениджъри!

 

Успешните компании

 

инвестират в своите висши мениджъри и ги обучават в областта на комуникацията между служителите. Следователно ефективната комуникация е от централно значение в работното ежедневие. Но какво означава ефективна комуникация, и: може ли да се научи? Показваме редица примери как мениджърите могат да комуникират по ефективно.

Както и разбирането за това дал, Жените и Мъжете управляват по напълно различни начини??!!

ТАКА ЛИ Е, би си помислил човек. Но изследователите са установили, че разликите са минимални. Според проучвания, жените ръководители само поставят различни приоритети от мъжете. Въпреки това жените на ръководни позиции често получават по-малко признание от мъжете. Така лие?

--------------------------------------------------------------------

Важна част от Програмата ще засегне темата за:

Ролята и Важността на Лидера,  Мениджъра и Отговорност във водачеството на Фирмата!

Големите Лидери имат общо помежду си: Умението да мотивират своите Екипи!

Но ние ще разгледаме: Какво ги мотивира?!

Това не е универсален подход – най-добрите лидери носят своето собствено движение и стил на работа.  Разбирането,  Така че можете да приспособите нашата Програма според нуждите на Вашите хора и Цели.

 

Корпоративно изследване и разузнаване, Corporate Intelligence Consultants предоставя:

 

Изследвания, експертиза и изчерпателна документация, за да ви помогне да вземете информирани управленски решения. Нашата Програма включва предоставяне на план за това!

 

-------------------------------------------------------------

 

Ще разгледаме и основните разлики между Мениджъри и Лидери

 

Само мениджърите отчитат стойността;  някои дори намаляват стойността, като ги деактивират, тези които добавят стойност. И Обратно, лидерите се фокусират върху създаването на стойност, като казват: „Искам ти да се справиш с А, докато аз се занимавам с Б.

 

Устойчивостта трябва да бъде измерима

 

Устойчивостта движи почти всяка компания. Но много инициативи се провалят поради липса на данни, които да докажат ефективността на добрите подходи. Ще работим и върху това Правило!? Както и

Върху:

Как обективно да се изправите срещу подлите колеги

Трудно се намира работа без токсични колеги. В психологията има най общо

идентифицирани седем типа - и има съвети как да се разбирате с тях.

 

-------------------------------------------------------

 

Излъчване на удовлетворение!

 

Компаниите често осъзнават колко тясно са свързани положителното преживяване на служителите и успехът на клиентите едва когато нещата не вървят гладко. Но технологичните иновации идват да помогнат!

 

-------------------------------------------------------

 

Как да се справяме с не особено приятните хора!?

Или работата с Трудни Клиенти и Партньори!?

 

Тук има сериозни изследвания, изводите от които помагат да намалим този ефект и затова Един от дните ще се занимаваме с:

 

--------------------------------------------------------------

 

Изграждане и Внедряване на Концепция за

Постоянен Корпоративен Диалог като Управленски инструмент

важна част от Ръководенето като Корпоративен принцип и

Участието на Персонала в Управлението чрез

Ясна Визия и Цели на Организацията

Важните граници между Екипа за Управление и Управлението като добре зададена Програма за Изпълнение в Нормални и Кризисни Периоди  и Натоварвания

Програмата е подчинена на принципите на

Corporate Management Diplomacy

 

 

ЦЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТ

 

▪ Да предостави Концепция за успешно внедряване в Корпоративната практика на Швейцария, подкрепена с реални успешно изпълнени практики /Ще коментираме Достатъчно Доказателства за това/.

 

▪ Ценна изпреварваща информация, касаеща Екипите и Корпоративните Образувания с Инвестиционни бъдещи намерения. Примери за внедрени ЕМЦ Иновативни Практики.

 

▪ Програма за Ръководители и Специалисти и Специалисти от Направление Човешки ресурси!

 

▪ Да работим по това как по-добре и по-откровено да Подпомагаме Управлението на своя Ръководител и Той по Добре да Управлява както изцяло от него зависещите процеси, така и от персонала зависещите процеси - достигане до разбирането,  че сме постоянно заедно в една посока.

 

▪ Ще работим по това да се срещаме по често с Организации, Фирми и Хора, и най-вече Клиенти, които по една или друга причина не са, а съществува желание да сме в един кръг, общност!

 

▪ Да изгражда Корпоративна Култура, Органична, Добре Разпозната като част от Корпоративната Вътрешна и Външна Маркетингова Среда.

 

▪ Създаване на Внедрена Вътре в Организацията и Работеща Навън среда Лекотата на Управление чрез Улесненост и Придобити Корпоративни Идентични Собствени Практики като Отделни Групи или Отделни Продукти желани от Пазара.

 

▪ Чрез Постигане на Разбиране за Идентичност Собствена и Изграждане и приобщаване към Корпоративната Собствена Такава: Бавно и Внимателно-Право Пропорционално на Уменията и Интелектуалната Зрялост и Решителност на Екипите за Изпълнение. Постигаме като цел:

  • Промяна Надграждане и Усъвършенстване на Управленските Механизми Само по Себе си се Случва с Намерението ни за Не Преднамерена Промяна, а добре Изглеждаш Пазарен Идеален Играч!

Тази система е добре разработена от нашите Екипи. Тя е Know-how и е внедрена вече в редица компании.

 

Тя работи при естествените Условия и Динамиката на Пазара, Защото Искате Промяна.

 

Няма идеална Програма за Внедряване, Автоматично да Работи за Вас, Тази Концепция ще Ви накара да опитате една напълно нова Консервативна по своята същност и изглеждаща Модерно за тези, които имат волята и възможности за това. Тя ще ви подкрепи в това да Подредите Важните Приоритети, в Сферата на Кръга от Професионални, както и Лични-Житейски такива, както и кръговете, вътре и вън от компанията, в които се движите.

 

▪ Корпоративния Диалог като част от Успешната пазарна култура.

▪ Не намаляване на Силните Ви Маркетингови Намерения/независимо от ограничените средства: Това води до ограничаване на Разходи чрез

Упоритост при Бъдещи Предложения

▪ Този Модел принципно е в Професионалния Приоритет на ЧР Ръководител: Конфликта Корпоративен Ръководител и Доверен ЧР Специалист

▪ Манипулативността като природа в действията, а не в теоретичността на ЧР фактор? Проблем понякога свързан със забавяне и отклонение.

▪ Да накараш Корпоративния Лидер да Вярва и Да ти Повярва/Има някои решения/ повечето са непроверени и изискват много повече усилия

▪ Лидера да бъде уверен да приеме Вътрешен Обучителен Механизъм-Обратна връзка:

▪ Моделът Човешки ресурси! Какъв?! КОЙ да ги Подготвя?!

▪ Много често, ако се намери Талант нещата са много по-лесни. Предимства и недостатъци!!!!

Най-голямото предимство на Системата: Постоянен Корпоративен Диалог е Комплекс от Решения за Културно Общо и Конкретно Взаимодействие вътре и извън Структурата в която работите:

То спестява средства и Усилия. Разкрива добре прикривани манипулации Изчиства много негативни фактори и влияния!

Програмата е Know how за България и ще се проведе за първи път !!!

 

Целева Група

        ▪    Изпълнителни директори/1во и 2ро Ниво на Управление

        ▪    Мениджъри с особена и голяма натовареност

        ▪    Членове на Бордове

* Всички Работещи служители в Държавни и Общински Структури

 

МЕТОДИ И ФОРМИ НА РАБОТА

Предварителна подготовка с участниците: Работа с Форми за Взаимодействие до постигане на споразумение за Необходимото условие да има напредък след Програмата

Чрез ЕМЦ Комуникативна методика, Програмата ще продължи надграждащо наблюдение за Фирмите и Участниците в нея и след подготвителния период!

 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ:

 

В ЦЕНАТА НА ПРОГРАМАТА, СЕ ВКЛЮЧВА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ПО ТЕМИТЕ

 

ЦЕНАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ Е РАВНОСТОЙНОСТТА НА 680 ЕВРО В ЛЕВА НА УЧАСТНИК С ВКЛЮЧЕНО ДДС!!

 

Програмата може да се проведе и като In House Training ,като домакин е определената Компания или Организация!

 

Програмата отчита специфичните особености на дейността на съответната Компания или Организация и се провежда в удобен за нея период.

 

Цената на Вътрешнофирменото обучение се договаря!

 

 

С уважение, Екип ЕМЦ

Телефон за контакт: 00 41 78 406 51 74, Viber и WhatsApp

Елизабет Блайкер
Петрослав Петров

Екипът на Програмата Ви пожелава здраве и успех!

 

 

ЦЕНА: 680 €

 

 

Регистрационна форма:

КРИЗИСЕН МЕНИДЖМЪНТ И СТРАТЕГИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ
 
 
   
 
Длъжност/ Отдел
Фирма/ Организация
Предмет на дейност
 
Данъчен адрес
Адрес кореспонденция*
 
Телефон* Факс
E-mail* Website
 
ИД.номер ДДС номер
МОЛ
 
Въведете символите от картинката:*
 

 

* Задължителни полета
 
 

 


 

  

Сертификат за качество