Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 2 дни, от 10.00–17.00ч.

12.30-13.00 Обяд в Ресторант- градина

Парк Заимов Открита програма

29-30 Септември 2022г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА Е ГОСПОЖА ЕЛИЗАБЕТ БЛАЙКЕР!

 

Европейски Мениджмънт Център,

Ulbing Consulting GmbH Austria and

COS Group International GmbH Austria

Представят Програма

 

Изграждане и Внедряване на Концепция за
Постоянен Корпоративен Диалог
ПКД
като
Управленски инструмент
важна част от Ръководенето като Корпоративен принцип и
Участието на Персонала в Управлението
чрез
Ясна Визия и Цели на Организацията
Важните граници между Екипа за Управление и Управлението като добре
зададена Програма за Изпълнение


Програмата е подчинена на принципите на
Corporate Management Diplomacy
ПРОГРАМАТА Е KNOW HOW
ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Място на провеждане на Програмата:

Паметника на Васил Левски/срещу Хотел Хаят Ул. Панайот Волов 1, Етаж 1

Цел и съдържание на Програмата:

 

▪ Да предостави Концепция за успешно внедряване в Корпоративната практика на Швейцария, Австрия и Германия, подкрепена с реални успешно изпълнени практики /Ще коментираме Достатъчно Доказателства за това/.

▪ Ценна изпреварваща информация, касаеща Екипите и Корпоративните Образувания с Инвестиционни бъдещи намерения. Примери за внедрени ЕМЦ Иновативни Практики.

        ▪       Програма за Ръководители и Специалисти от Направление Човешки ресурси!

▪ Да работим по това как по-добре и по-откровено да Подпомагаме Управлявлението на своя Ръководител и Той по Добре да Управлява както изцяло от него зависещите процеси, така и от персонала зависещите процеси - достигане до разбирането,  че сме постоянно заедно в една посока.

▪ Ще работим по това да се срещаме по често с Организации, Фирми и Хора, и най-вече Клиенти, които по една или друга причина не са, а съществува желание да сме в един кръг,  общност!

Да изгражда Корпоративна Култура, Органична, Добре Разпозната като част от Корпоративната Вътрешна и Външна Маркетингова Среда.

Създаване на Внедрена Вътре в Организацията и Работеща Навън среда Лекотата на Управление чрез Улесненост и Придобити Корпоративни Идентични Собствени Практики като Отделни Групи или Отделни Продукти желани от Пазара.

Чрез Постигане на Разбиране за Идентичност Собствена и Изграждане и приобщаване към Корпоративната Собствена Такава: Бавно и Внимателно-Право Пропорционално на Уменията и Интелектуалната Зрялост и Решителност на Екипите за Изпълнение. Постигаме като цел:

*Промяна Надграждане и Усъвършенстване на Управленските Механизми Само по Себе си се Случва с Намерението ни за Не Преднамерена

Промяна, а добре Изглеждаш Пазарен Идеален Играч!

Тази система е добре разработена от нашите Екипи. Тя е Know-how и е внедрена вече в редица компании.

Тя работи при естествените Условия и Динамиката на Пазара, Защото Искате Промяна.

Няма идеална Програма за Внедряване, Автоматично да Работи за Вас, Тази Концепция ще Ви накара да опитате една напълно нова Консервативна по своята същност и изглеждаща Модерно за тези, които имат волята и възможности за това. Тя ще ви подкрепи в това да Подредите Важните Приоритети, в Сферата на Кръга от Професионални, както и Лични-Житейски такива, както и кръговете, вътре и вън от компанията, в които се движите.

        ▪    Корпоративния Диалог като част от Успешната пазарна култура.

▪    Не намаляване на Силните Ви Маркетингови Намерения/независимо от ограничените средства: Това води до ограничаване на Разходи чрез

Упоритост при Бъдещи Предложения

        ▪    Този Модел принципно е в Професионалния Приоритет на ЧР Ръководител:

Конфликта Корпоративен Ръководител и Доверен ЧР Специалист

▪    Манипулативността като природа в действията, а не в теоретичността на ЧР фактор? Проблем понякога свързан със забавяне и отклонение.

▪    Да накараш Корпоративния Лидер да Вярва и Да ти Повярва/Има някои решения/ повечето са непроверени и изискват много повече усилия

▪ Лидера да бъде уверен да приеме Вътрешен Обучителен Механизъм-Обратна връзка:

        ▪     Моделът Човешки ресурси!!!!!!! Какъв?! КОЙ да ги Подготвя?????!.

▪    Много често, ако се намери Талант нещата са много по-лесни. Предимства и недостатъци!!!!

Най-голямото предимство на Системата: Постоянен Корпоративен Диалог е Комплекс от Решения за Културно Общо и Конкретно Взаимодействие вътре и извън Компанията:

То спестява средства и Усилия. Разкрива добре прикривани манипулации Изчиства много негативни фактори и влияния!

Програмата е Know how за България и ще се проведе за първи път!!!!!

 

Целева Група

        ▪    Изпълнителни директори/1во и 2ро Ниво на Управление

        ▪    Мениджъри с особена и голяма натовареност

        ▪    Членове на Бордове

 

МЕТОДИ И ФОРМИ НА РАБОТА

Предварителна подготовка с участниците: Работа с Форми за Взаимодействие до постигане на споразумение за Необходимото условие да има напредък след Програмата

Чрез Комуникативна методика, Програмата ще продължи надграждащо наблюдение за Фирмите и Участниците в нея!

 

 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ:

ЦЕНАТА НА ПРОГРАМАТА, ВКЛЮЧВАЩА ДИРЕКТЕН ПРЕВОД И ПОЛУЧАВАНЕ

НА ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ПО ТЕМИТЕ ПРЕВЕДЕНИ Е РАВНОСТОЙНОСТТА НА 3820 ЕВРО ЗА ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ НА БРОЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ!!!!

ЦЕНАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ Е 680 ЕВРО НА ЧОВЕК!

ПРОГРАМАТА СЕ ПРОВЕЖДА НА НЕМСКИ ЕЗИК С ОСИГУРЕН ДИРЕКТЕН ПРЕВОД!

В ЦЕНАТА НА ПРОГРАМАТА СЕ ВКЛЮЧВА И ОСИГУРЕН ОБЯД ЗА ДВАТА

ДНИ!!!!!

 

  • Програмата може да се проведе и като In House Training ,като домакин е определената компания!
  • Програмата отчита специфичните особености на дейността на съответната Компания или Организация и се провежда в удобен за нея период.
  •  

С уважение, Екип ЕМЦ

ДЕ.Петрослав Петров ЕМЦ

Маг.Хелмут Пренер Инж.Норберт Улбинг

www.emcbg.eu, www.cosgroup.eu, www.wetrainyou.eu, www.ulbingconsulting.at

Екипа на Програмата Ви пожелава здраве и успех!

 

ЦЕНА: 680 €

 

Регистрационна форма:

 

Концепция за Постоянен Корпоративен Диалог
 
 
  
 
Длъжност/ Отдел
Фирма/ Организация
Предмет на дейност
 
Данъчен адрес
Адрес кореспонденция*
 
Телефон* Факс
E-mail* Website
 
ИД.номер ДДС номер
МОЛ
Въведете символите от картинката:*
 
Въведете символите от картинката:*
 

 

* Задължителни полета
 
 

 


 

 

 

Сертификат за качество