Контролинг и финансов мениджмънт за специалисти

 

Представяме Ви три модерни метода за контролинг и финансов мениджмънт, илюстрирани с казуси. Участниците имат възможността да приложат чутото в конкретни примери.

 

ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ

 

q  Въвеждане изчислинието разходите на процеса

§   Какво е изчисляване разходите на процеса ?

§   Разлика между класическото изчисляване на разходите и изчисляване разходите на процеса

§   Конкретни примери за изчисляване разходите на процеса

§   Ход на проекта за въвеждане изчисляването разходите на процеса

 

q  Модерно приложение на процесите на бюджетиране

§   Структуриране процеса на бюджетиране и инструменти

§   Бюджетиране и  Balanced Scorecard

§   Иновативни начала в бюджетирането

§   Как функционира Beyond Budgeting в детайли?

§   Въвеждане на Beyond Budgeting – Стратегии за въвеждане и казуси

§   Разглеждане на казус за бюджетиране

q  Контролинг на риска като мениджърски инструмент

§   Основи на контролинга на риска

§   Законови рамкови условия на контролинга на риска в Европейския съюз

§   Елементи на системата за контролинг на риска

§   Протичане на проекта при въвеждане на система за контролинг на риска

BACK

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество