Програмата Професионални Продажби ще Ви осигури индивидуални и корпоративни ползи, като ще имате възможност да се запознаете с най-съвременните методи и разбирания за продажбите. Тя ще увеличи Вашата увереност и ефективност при планирането, изпълнението и управлението на продажбите. Ключ към успеха е стремежът за изграждане на доверие и добри, дълготрайни взаимоотношения с клиента. Продажбата на качество е преди всичко – фокус към увеличаване и откриване на нови възможности за продажби.

 

Предоставяйки качество на Вашите клиенти, Вие постигате по-успешни резултати и за Вашата компания.   

 

Чрез симулации и казуси Вие ще можете да упражните методите за комуникация с клиента, с помощта на които да извлечете информацията, ползотворна за Вас и Вашата компания.   

 

Програмата ще Ви помогне да откриете най-ефективния метод на продажби за Вас, както и неговите предимства. Ще имате възможност да направите сравнение между традиционните и модерни начини на продаване, а също и да сверите знанията си по отношение техниките на продажби и изготвянето на оферти.

 

ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ

 

q  Същност на междуличностната комуникация

q  Основните грешки, които продавачите допускат

q  Митове за продажбите

q  Преглед на процеса на продажба

q  Оценка на потенциала на клиента

q  Психология на купуването

q  Създаване на собствен стил на продажби

q  Колаборативни и консултативни продажби & продажби, базирани върху задаване на въпроси

q  Стратегическо планиране и подготовка за среща

q  Трите ключови принципа за професионални продажби, които създават и градят доверие, увереност и силни връзки между купувач и продавач

q  Контролиране на процеса на продажбата

q  Кога да сключваме и кога да не сключваме сделка.
Защо припряността за бързата сделка вреди.

q  Анализ на продажбата

q  Алтернативни стратегии за продажби

q  Справяне с проблема за цената

q  Справяне с възражения. Промяна на тяхната ментална нагласа. Качество поражда качество.

q  Бъдещи перспективи. Причини, за да бъдете с нас.

q  Преговори и сключване на сделки

ПРОУЧВАНИЯ И МЕТОДИ НА РАБОТА

 

Програмата е базирана на проучванията на Карл Густав Юнг, The Brooks Group, Thomas Freese, Neil Rackham, Harvard, Wharton & Edinburgh Universities и дава преглед на най-съвремените концепции по комуникации, представяне, продажби и преговори.

Осъщесвява се чрез кратки лекции, проучване на различни казуси, симулации, групови дискусии и обратна връзка. Акцентира се върху примери и доказателства от реалната бизнес практика.

назад

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество