МОДУЛ III
Бурното развитие на пазарите днес изисква динамичен маркетинг: Напред към клиента!
 
Последователната ориентация към пазара и клиентите изисква да разбираме правилно клиента, да разберем какви са интересите и потребностите му, да говорим на неговия език и в крайна сметка да изпълним желанията му оптимално.
 
 Маркетингът като култура и начин на мислене
 Интегриране на маркетинга в политиката на фирмата
 Разработване на маркетингови стратегии
 Маркетинг-микс – инструменти: продукт, цена, дистрибуция, комуникация,
 Управление на марката
 Интегрирана маркетингова комуникация
 Маркетингово планиране и стратегия – модерен маркетингов мениджмънт
 Търсене на фактори за успех
 Парадигма на маркетинга
 Промени при марките
 Промени при потребителите и индустриалните клиенти
 Маркетингови стратегии, сегментиране и инструменти
 Стратегически поглед
 Основно значение на сегментирането в маркетинга
 Маркетингово планиране: Разработка на маркетингова стратегия
Процес на планиране
 Asking: проучване на пазара, анализ на клиентите, конкуренцията и фирмата
 Seeing: Сегментиране на пазара и дефиниране на частите от пазара
 Saying: Позициониране и комбиниране на маркетинг-микс
 Intiating:определяне на мерки, механизми за контрол и направляване
 Използване на методи, модели, образци
 Маркетингови инструменти – динамика в маркетинга »
 Продуктова политика
 Ценова политика
 Дистрибуция
 Комуникация
Модерно управление на връзките с клиента
/Customer Relationship Management/
 Повече ефикасност в пласмента
 Постигане на конкурентноспособност чрез системно разработване на пазара
 По-голяма ориентация към клиентите в продажбите, маркетинга и обслужването
 Увеличаване квотата на успешните сделки.
 Нови връзки с клиентите:
промяна на пазарите и преобразуване на връзките с клиентите
 Customer Relationship Management (CRM): от инструментите за рационализиране до стратегията за мениджмънт – понятията свързани със CRM
 CRM-цели: Целите на управлението на връзките с клиентите според групите върху, които се прилага
 CRM-системи: технология за приложение на CRM-философията
 Мениджмънт на продажбите:
 Инструменти и техники за оптимиране процеса на продажби
 Как се стига от ориентирана към продукта продажба до ориентирана към клиента консултация и дългосрочни връзки с клиентите
 Как да комуникирате с клиентите си по-добре
Продавачът като :
 Мениджър на отношенията
 Мениджър на развитието на бизнеса
 Решаващ проблеми

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество