По инициатива на Европейски Мениджмънт Център, в София се организира и проведе Българо-Австрийски Мениджмънт Форум.
През последните години Центърът участва активно в обогатяването на българо-австрийски бизнес контакти, чрез предоставянето на знание и опит, посредством трансфер на Know-how в областта на обученията. Във Форума участваха мениджъри на български компании, партньори от Австрия и България, колеги и съмишленици.
BACK

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество