Ефективно управление в туризма, фактори за успех

Добрите практики в Австрия
 
 Това е интегрирана програма по управление на туризма като стратегически отрасъл за развитието на всяка страна в динамични икономически времена, като принос към българската икономика и представянето на нашата столица като една съвременна и развита туристическа част от Европа.
 
 Темите в представянето са свързани с управлението на туристическите дестинации, маркетинга и продажбите в туризма, управлението на връзките със служителите и оптимизирането на дейността.
 
 Програмата се провежда със съдействието на ecoplus – Бизнес агенция на Долна Австрия (www.ecoplus.at). Дружеството е собственост на провинция Долна Австрия и Райфайзен-лизинг и обслужва бизнеса, като подпомага връзката му с политиката и администрацията, и тази на инвеститорите с инициаторите на регионални проекти на национално и международно ниво. ecoplus работи в мрежа с държавни, регионални, общински и европейски институции и гарантира бързина и гъвкавост, оптимална подкрепа на иновативни идеи и тяхното реализиране. Ще бъдат организирани  идивидуални срещи между български и австрийски фирми и организации.
BACK

 

 

 

Сертификат за качество