Какво?
 
 събитието
 дневен ред
 забавлението
 техника
 цени
Кога?
 е събитието
 са планираните срещи
 Sub Events Before we Start
 всичко ще бъде подготвено
 персоналът трябва да бъде на място
 
Къде?
 ще е събитието
 ще бъде поставен главният Ground Focus
 присъстващите
 удобство за гостите/преди началото/
 
Колко?
 поканени
 колко ще посетят със сигурност
 реклама на събитието
 
Кой?
 ще бъде поканен
 ще ръководи
 ще планира и организира
 администрация
 ще посрещне гостите
 ще отговаря за дрехите
 ще продава билети/ проверява покани
 ще отговаря за менюто
 ще спонсорира събитието

 BACK

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество