„Стремеж за оказване на влияние върху себе си и другите, за да се чувства автономен, силен, имащ власт и влияние“.

 

Мотивиращи рамкови условия

 

 Ясни отношения на подчинение и сфери на компетенции

 Средно силен натиск за приспособяване

 Даване на възможност, да се упражнява влияние и авторитет от собствената позиция

 

Управленско поведение

 

 Създаване на възможности, при които задачите, целите, стратегиите и решенията могат да се определят в рамките на работна група

 Прехвърляне на управленски задачи  (проектни групи и т.н.)

 Подчертаване на личната позиция (титла, отличия, привилегии и т.н.)

 Да се помага, в случай, че се търсят възможности за оказване на влияние извън фирмата, (сдружения и т.н..) които работното място не предлага

 Даване на възможност на служителите:- да принадлежат към важна организация

Фирма, отдел, работна група (M 1)

  Да бъдат независими и да не им се оказва влияние (M 2)

  Да могат да оказват влияние (M 3)

  Да работят върху важно и значимо нещо (M 4)

BACK

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество