Създаване на Екип  по този Проект
Какво значи да действаме ефективно, когато много сме мислили преди това за екип, работа в екип, определяне и пре-потвърждаване на функции и позиции
 
В успешната организация действията и резултатите на отделните служители съвпадат с целите и стратегията на организацията.
 
Предпоставка за това е общата визия. Визиите и идеите се изпълват с ценности и тогава общата цел е реалистична и води към успех.
 
Този процес осигурява на организацията целеустремени и мотивирани служители, стимулира качеството и ефективността и така гарантира дългосрочен успех.
 
Цели по изграждане и изпълнение на Проекта Събитие
 
Да говорим за собствените способности и ценности принос за Събитиетои
Осъществяване на общата визия
Винаги Нова и Допълнителна Мотивация и креативност на отделния Член на Екипа
 
Средства, инструменти, визия:
Подчинени на Събитието
 
Кои способности и преимущества отличават нашата организация?
Изготвяне на сценарии (оптимистични & песимистични) Реалистичен ако можем
Екипа да учи да свързва крайностите до реалистична картина на бъдещето /ще се Получи/
Засилване на факторите за успех/Работа по тях/
Кои фактори оказват силно и кои слабо влияние/вътрешни и отвън/?Моментни и Генерални/
 
Да мотивираме, чрез.....
 
Повече време за съществените неща в Проекта? Време? Кое е съществено?
Разглеждане на Възникващи и Следващи Конфликти – Винаги Положително За Нас е ясно че това са Конфликти на целите
Лични цели – мерки – време-Паралелно със стратегически фирмените
 
По време на подготовката за доизграждане на Екип за Събитието:
 
По-силни като екип, отколкото като самотни воини
Един с друг, вместо един срещу друг
Концентриране на общите сили – за по-голяма продуктивност
Повече ангажираност и собствена инициатива
Спечелването на служители за идеята
 
Започваме да мислим за началото
 
Планирането на специални събития в различни размери, изглежда като предизвикателство, независимо дали сте професионалист или за първи път ви е.
Хубаво е да имаме план който на живо действително да ни води, Да идентифицираме определим ресурсите които бихме могли да съберем и да си позволим, което да ни даде сигурност в успешното изпълнение. Различните събития изискват специални усилия за сте сигурни/да осигурят високо и съдържателно качество на събитието.
 
Определяме предмета/те/
 
Преди това, Важно, Защо го правим/по ясен и изчистен начин, категорично и дълбоко осъзнато защо се захващаме. Това помага да сме фокусирани в целта, и да видим обективно изпълнено. Важно е-ключово:
Предмета на Събитието?Ясен-дефиниран
Да е изчистен: Специфика; добре премерен, реален; постижим,осъществим; уместен и навременен.
Предмета на събитието/варира, разнообразява, но базирано винаги на ясната основа.
И да знаем: за да измерим резултата/ какво може да се направи или е направено, за да е по добре в бъдещи такива
Екипа за Събитието/твоят: винаги да знаеш че е твоят/
Естествено е да смятаме че доброто изпълнение е екипна групова дейност: Ще разгледаме някои /примери/, предпоставки: ХОРА КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИМА В ТВОЯТ ЕКИП ИЛИ КОМИТЕТ∞ ОТБОР
Ясно определяме Лидера/главна задача да пази и грижи за интегритета и организацията през цялото време, следи мотивацията и концентрацията им
Хубаво е да има членове, с оригинално, мислене и поведение/в това да има принос за специфично неповторимо/уникално/ в групата като работа, и това да се отрази позитивно към събитието.
За това да следим по елементи: най-важните винаги да са ни приоритет/постоянно мислене за това/
Отчитай хората с опит, знания, необходимите специфични умения във важните области/сигурност и спокойствие;изискуемият ред и последователност/протокол/;комуникацията на всички нива на взаимодействие;практическото пазарно и търговско виждане/добър маркетинг поглед и визия /преценка/
Добре планирани срещи, предварително;винаги на прагматична здрава и постоянна основа/не сменяема като принцип/
План за срещите и всяка сама да има план, твърдо и търпеливо свързани и логични/
Правете Бележник/или определете някой: да пише и дръжте с тях за спазване и контрол по изпълнение всеки един член? Конкретна задача и срок/
Важно е отделно всеки по-сложен момент от процеса независимо на кой етап преди изпълнението/седмица или два дни, да се предвижда, да разбирате за критични точки-бързо-търпеливо определяне и отстраняване
ВАЖНО! Никога не правете компромис с екипа или някои членове-навреме по всяко време отстраняваме/толерантно с чсно обяснение пред всички. Вижте промените при футбола, замените и др.
Време е да Изготвим Въпросите които касаят Събитието/Цялостното Планиране/
Независимо дали ти е първи път или си професионален Дизайн-Изготвящ/Планер/, хубаво е да разгледаме примерен въпросник за да сме наясно и последователни в процеса и при всички негови елементи, конкретно
Много често при планирането, поради своята ,,гениалност или виждане само или почти само значимите Вип моменти в събитието: пример-значими гости, висок клас награди:: Изпускаме, не най-главни но изключително важни малки моменти(Питайте, опитни хора, проигравайте, не се отнасяйте високомерно и не подценявайте
Защо?
Защо правим събитието? Дали е било подобно, дали е все още актуално и дали все още е смислено да се реализира и т.н.
Какво?
Какъв вид, модел събитие, произвеждаме
Какъв ни е плана;дневния ред
Какво ще предложите, за какво, каква работа ще послужи
Какъв вид представяне ще бъде/какъв вид забавление и удоволствие ще донесе и допринесе
Всички необходими технически и подпомагащи и задължително съпътстващи процеса/ прецизно?Упълномощен член от групата/
Винаги, колко е сметката, с възможна предвидимост
BACK
 

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество