1.   Ясна ли е целта на работата на всички членове на групата /ЧГ/в рамките на задачата? Била ли е изрично формулирана (и записана)?

 

2.   Кой “дава поръчката”? До каква степен бъдещите резултати се смятат за важни и сериозни от него и от ЧГ?

 

3.   Одобряват ли се целите в работата/ролите от всички и проверява ли се одобрението?

 

4.   Има ли „подзадачи”, с които са натоварени отделните участници в групата?

Заявени ли са те? Какви последици ще има това за съвместната работа?

 

5.   Доколко очакваните резултати се съчетават с интересите вътре в групата и със секторните интереси в “околните полета”?

 

6.   Взето ли е решение за някаква форма на организация на групата/разпределение на работата? Одобрява ли се от всички? Ако да, спазва ли се това в хода на работата?

 

7.   Обсъждат ли се методите?
Постига ли се споразумение за един начин на действие?
Счита ли се за нормално инвестираното за целта време?
Оказват ли се те поощрителни/спъващи?

 

8.   Планира ли се времето и спазва ли се/контролира ли се планирането на времето?

 

9.   Имат ли ЧГ задачата пред погледа си през цялото време на работа и работят ли постоянно по нея? Забелязват ли се отклоненията и коригират ли се съзнателно?

 

10.        Местата за сядане равнопоставени ли са за всички?
Има ли седящи настрани или „президентско място“?

 

11.        Каква е личната ангажираност на всеки един?
Има ли групата по-различна ангажираност и как се реагира на това? (кой реагира и кой не и защо?)
Включват ли се съзнателно в работата „по-тихите“ членове на групата?

 

12.        Слушат ли всички наистина внимателно и дава ли се възможност да се изкажат?
Кого слушат повече или по-малко и защо?

 

13.        Връщат ли се някои непрекъснато към аргументите, без да се съобразяват с постигнатото в дискусията?

 

14.        Нападат ли се и доразвиват ли се идеите/приноса на другите?
Прави ли се прибързана преценка?
Чии идеи от кого се критикуват, и чий принос от кого се подкрепя?

 

15.        Писмена формулировка?

 

16.        Често ли се правят обобщения?

 

17. Правят ли се от време навреме „наблюдения” за начина на съвместна работа и на досегашните резултати от работата? (Анализ на процеса)

 

18. Стандартът за качество на ЧГ за добра съвместна работа единен ли е и достатъчно ли е висок?

 

19.        Ясно ли се разграничава фазата на събиране на информация от тази на оценка?
Кой се придържа повече/по-малко към това?

 

20.        Как се вземат решения?
Има ли алтернативи, кой ги застъпва?
Вземат ли се „демократични” решения или според убеждението на всички?
Решава ли един вместо групата? (легитимиране, с какво?) или тя решава като екип? Достатъчно ли е проверено одобрението на решението?

 

21.        Излагат ли се решенията/резултатите от работата комуникативно и въздействащо?
За кого това е по-голямо/по-малко желание?

 

22.        Как трябва да се прецени общия стил на комуникация и управление?
ЧГ обменят ли мнения за това? (откритост при анализа на процеса)

 

23.        Има ли заключителна „критика на маневрите“ (анализа на процеса), като основа за подобряване на по-нататъшната съвместна работа (по отношение на съдържанията и процесите)?

 

 Пригодете този списък към собствената си практика – но го прилагайте заедно с останалите членове на екипа!

 Той би могъл да бъде, например, основа за заключителната критика на маневрите

BACK

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество