През тези три ексклузивни дни ще разберете, как могат да се съчетаят тези две неща – без де Ви гризе съвестта.

 

А именно да комбинирате любимия си спорт с работата.

 

През тези три дни, работа ще означава „Time off“.

 

За Вас лично!

 

Това означава:

 

Да помислите за бъдещия успех.

Да помислите за развитието на фирмата,

Да помислите за собствената Ви работоспособност, за личното влияние и смисъла на личния Ви живот.

 

Тези размисли сигурно не са нови за Вас – но в ежедневието Ви на топ-мениджър, вероятно ги отлагате.

 

Едва ли „си позволявате“ да поставите тези въпроси открито.

А в ежедневния стрес почти не стигате до тях.

 

В повечето случаи размишлявате по тези въпроси по време на дълги пътувания с кола, чакайки на летището или в самолета.

 


Имате шанса да се занимаете с тези жизнено важни за Вас въпроси.

Въпроси за собствената Ви работоспособност, както и за бъдещия Ви успех

 

Позволете си този „Time off“!

 

 

Какво можете да спечелите от тези три дни?

 

Ще се занимавате интензивно (с наша помощ) с важни за Вас теми.

 

С равни на Вас (вероятно мислещи като Вас) колеги от топ мениджмънта

 

Голф игрите няма да имат за цел само да разширят собствения Ви кръг (което също е важно)


С Вас ще установим колко много общи неща има в този спорт с успешния мениджмънт и

 

Кое от тях е от значение за ролята Ви на топ-мениджър

 

Този семинар комбинира

Напрегнати голф-кръгове

Интензивна програма по мениджмънт на EMЦ.

С обучители, които са не само играчи на голф, но и опитни консултанти по мениджмънт, които работят с подобни целеви групи в Австрия, Обединеното Кралство, Германия и други дестинации.

 

 

 

 

Темите, по които ще работим заедно с Вас са:

 

Как мога да запазя, респ. да доразвия собствената си работоспособност
да намеря баланса в живота си (професионален/личен)

 

Как да заздравя и разширя възможностите си за оказване на влияние (поведение в ситуации на конкуренция)

 

Какво стимулира мотивацията за работа на най-важните ми сътрудници

 

Кои източници на енергия мога да засиля
кои „изяждащи енергията“ фактори мога да минимизирам

 

Как да повиша работоспособността си

 

Предпоставки за успех в процеса на промяна

 

Как да спечелим от конфликтите

BACK

 

  

Сертификат за качество