Reaching Decision Makers

Как да достигнем до хората, които взимат решенията при продажбите 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 Програмата е предназначена за специалисти по продажби и маркетинг, ръководители на отдели по продажби, консултанти по продажби, маркетинг директори.

 

 

Как да накараме хората, които имат истинската власт, да кажат «да»

 

 Няма значение дали имате най-добрия продукт или предлагате най-изтънчената услуга, ако не разговаряте директно с хората, които взимат решенията. За да спечелите отсрещната страна, не е достатъчно да кажете „ние предлагаме най-доброто на пазара”. Повечето специалисти по продажби разговарят с хора, които нямат властта да кажат „да”. Хората, с които те контактуват, могат да повлияят до някаква степен на този, който взима решението, но силата на съобщението може да се изгуби. Целта на този модул е да помогне на консултантите по продажби да предизвикат интерес у тези, които взимат решенията, да се справят ефективно с „портиерите” и да продават с такъв стил, какъвто човекът, който взима решенията, смята за полезен за компанията. Този модул също ще Ви помогне да ускорите процеса на продажби, като бъдат изключени някои от лицата-посредници, които нямат или притежават частични права да купуват.

 

Successful Selling Behaviour

Успешно поведение в продажбите 

 

Как да адаптираме стила и поведението си, за да отговаря на политиката на купуване на клиента

 

Всичко, което специалистите по продажби трябва и не трябва да правят. Този модул ще Ви преведе от ръкостискането до приключването на сделката, като отбелязва някои от най-важните психологически момента в процеса на продажбите, ефектите и усложненията от действията Ви и как да ги наклоните във Ваша полза. И по-важно, как да избегнете някои от най-големите грешки, които много продавачи допускат в критични моменти. Този раздел представя метод за оцеляване в джунглата от поведения, когато продавате в модерния свят.

 

Stop Cold Calling: Advanced Marketing &

Prospecting Techniques for Salespeople

Спрете “студените обаждания”: съвременен маркетинг и далновидни техники в продажбите 

 

Някои от най-ефективните идеи за самостоятелен маркетинг за непосредствена употреба

 

Много малко са продавачите, които биха казали, че обичат да правят „студени обаждания”. Повечето от тях абсолютно ги мразят. Чувстват се неловко само като си мислят за това. Те претърпяват отказ след отказ в търсене на клиент, нуждаещ се в момента от продукта или услугата, която предлагат. Клиентите ги мразят, защото всекидневно са бомбардирани от подобни обаждания на продавачи, които не са разбрали още, че ако клиентът иска нещо, ще отиде и ще го намери сам. Този модул ще насочи участниците към няколко новаторски подхода за маркетинг, които ще накарат клиента сам да се обади. А не вие да го търсите. Тези методи са доказано успешни във всякакви индустрии в много различни държави. Ако вие не ги познаете, то конкуренцията ви със сигурност ги познава.

BACK

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество