І Модул

ДЕГУСТАЦИЯ и ВИНЕНА КУЛТУРА
Развитие на сензорната чувствителност

Оценявате и говорите интересно за виното.
Повдигате имиджа си пред бизнес-партньорите и другия пол.
Повишавате социалния си статус.
Познавате пазара на вина и избирате най-доброто съотношение цена - качество.
Срещате нови интересни хора.
Наслаждавате се повече на виното и живота.

    Водещ: Неда Проданова

Обучението е с продължителност 27 часа, разпределени на 9 лекции с практически упражнения, дегустация и коментар на 58 вина.

Целта на курса е да Ви даде следните знания и умения:

o   Да знаете основните моменти при производство на вино.

o   Да познавате качествените характеристики, видовете и категории вина.

o   Да сравнявате и оценявате качествата на виното.

o   Да усвоите и свободно да използвате терминологята за описание на вината.

o   Да различавате и коментирате различните ароматни, вкусови и технологични характеристики на вината.

o   Да познавате стиловете вина и винените райони в България.

o   Да съчетавате виното и храните.

Формат на провеждане

Всвеки вторник и четвъртък от 18:45 до 21:45 ч.

Цена: 250 Евро (без ддс)

Програмата на курса включва:

1. Дегустацията като метод за оценявяне на вината. Сетива и сетивност. Техника на дегустацията. Видове дегустация.
Практическо упражнение дегустация и коментар на 6 вина.

2. Последователност при дегустацията. Външен оглед, вкус, аромати, финални усещания. Характеристика на вината- използвана терминология при описание на органолептичните показатели.
Практическо упражнение дегустация и коментар на 8 вина.

3. Общи понятия по производството на вината. Зрялост на гроздето. Технология за производство и отглеждане на бели, розови и червени вина.
Практическо упражнение дегустация и коментар на 8 вина.

4. Общи понятия за състав на виното по групи вещества и  влиянието им върху дегустационните характеристики на виното.
Практическо упражнение дегустация и коментар на 6 вина.

5. Ароматите. Ароматичните нюанси. Произход и систематика на ароматите. Недостатъци в ароматите.
Практическо упражнение дегустация и коментар на 8
 
вина.
Упражнение с тестери за „калибриране" на различните аромати.

6. Винените сортове. Генетични качества на вината.
Практическо упражнение дегустация и коментар на 8 вина.
Упражнение с тестери за „калибриране".

7. Специалните вина - особености при производството и консумацията им. Купажни вина. Принципи при създаване на купажните вина.
Системи за оценяване на вината.
Практическо упражнение дегустация и коментар на 3 пенливи и 4 десертни вина.

8. Съчетаване на храната с виното. Винената култура - условия за дегустация и консумация на вина. Принципи за съставяне на винени листи.
Практическо упражнение дегустация и коментар на 6 вина.

9. Съхранение на вината в складове. Срокове за консумация. Стилове на вината. Качествени категории в Р. България.
Практическо упражнение - дегустация и коментар на 7 вина.

ІІ Модул

Дегустацията като специално събитие

Обучението е предназначено за маркетинг мениджъри на винарски изби, управители на елитни ресторанти и винени барове с богати винени листи. Също за мениджъри на хотелски комплекси, които искат да развият винен туризъм. За ценители, за които културата на виното е част от културата на хранене и изпитват удоволствие от познаването и дегустирането на доброто вино, без това да им е професия.

Целта на курса е да Ви даде знания и практически умения за:

 Управление на събития;

 Дегустацията като директен маркетинг;

 Планиране на събитието;

 График – тайм мениджмънт;

 Дизайн на събитието, елементи като звук, осветление, декор;

 Събитийнийният мениджър като професия - комбинация от прецизно и стриктно планиране и структуриране, бързо вземане на решения и много креативност.

 Дегустацията като забавление,

 Управление на екипа;

 Бюджетиране на събитието;

 Медиите като партньор, отразяване на събитието;

 Анализ на резултатите и постигнатите цели.

   Водещ:Весела Калъчева

Обучението е с продължителност 16 часа, разпределени на 8 лекции с практически упражнения

BACK

 

 

 

Сертификат за качество