24/04/2014

Корпоративен и културен мениджмънт в Австрия


 

Водещи

Целева група
 
Лидери, ръководители, мениджъри на всички нива на управление и отговорност; тези, които искат да създадат свой собствен бизнес; тези, които искат да разширят своите познания за управление и да повишат своето самочувствие.
 
Обучители: Подготовката се води от високо квалифицирани австрийски преподаватели, активно практикуващи консултанти. Това дава възможност за разглеждане на казуси от ежедневната бизнес практика и дискусии върху най-често срещани проблеми в управлението на фирмата.
Предмет
 
Прoграмата е конструирана така, че да даде систематично подредени знания и опит при управление:
Дава възможност за разширение на възможностите за ефективното управление
Начините и методите на изграждане при управление
Прилагане на ефективни приложими техники на управление и взимане на решения
Умение да носим частична и пълна отговорност
 
Форми и методи на работа
 
Самостоятелна и групова работа
Форми с практическа насоченост
Разработка на практически казуси от участниците
Ролеви игри и интерактивни методи
Упражнения за прилагане добрите практики
Теоретична подкрепа от лектора
Работни материали за допълнително задълбочаване на знанията и уменията
 
 

 

  

Сертификат за качество