CMDC

ПРОЛОГ
Да Обучаваш звучи много претенциозно/не е издържано/ когато става въпрос за големи хора, по правилно е да подпомагаш и улесняваш подготовката. Знанието и обучението е винаги разпределено, то е някъде между нас.
Създаване на Управленски Кръг Corporate Management Diplomacy Circle
Разбирането да имаш и практически да ползваш твое Know-how Investment and Knowledge
Подкрепяй политики, по рядко политици
Ако едно дете получава само това което иска, после тогава то много вероятно ще дава само това което пожелае:
Говорим за подготовката си, да знаем как да сме Екип за повечето задачи, които ни предстоят в Корпоративната работа
Management Cross: NGO--- Cross Corporate Structure
Стратегическите Задачи се обсъждат винаги в Екип
Последните години инвестирахме повече в Лидерството; изграждахме и подпомагахме повече на мениджърите като Лидери и те се проявяваха в повече ситуации като такива; По-късно започна да се преструктурира Знанието Към: Повече Инвестиране в Управление на знания и съответно натрупан опит: Това е естествен процес,/в много от случаите, просто нямахме истинска почва под краката си за солидна преживяна корпоративна култура. Решихме че верният път е да търсим /Know-how/ от сигурни и с опит източници, като ресурс. Започна процес на Transfer на корпоративни знания и опит. Тук ролята на Австрийската стопанска управленска култура беше от изключително значение.

 

 

 

EU Projects

 

 


 

Quality Certificate