Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

Стратегия и цели

 
 Европейският Мениджмънт Център е Общност на съмишленици, обединени около една прагматична и реалистично-приложима идея, формулирането на която винаги е било най-трудното и най-деликатното при създаването на всяко Обединение. Това е, което определя както философията на органа, така и неговата жизненост.
 
Стратегията за развитие на ЕМЦ изцяло е подчинена както на интересите на ползващите неговите услуги, така също и цели да създава усещането за приобщеност към една сериозна институция, даваща им в определена степен самочувствие и сигурност. Като всяка институция, която претендира за уникалност и за свое място на пазара на услуги и влияние,тя трябва в същото време да улавя съвременните тенденции на това около което се крепи и развива.
 
Стратегията за развитие на ЕМЦ трябва да се съобразява с определения бизнес на своите клиенти, да има отношение към него, и в една много спокойна и делова среда да създава възможности за удовлетворяването на съответните интереси.
 
В този смисъл е много важна средата, която формира общуването вътре в органа. Тази среда на общуване освен задължителните стандартни форми трябва да съдържа елементи на по-нетрадиционен начин на общуване, който да излиза извън рамките на познатите форми и да създава усещането за партньорство.
Европейски Мениджмънт Център има за цел да:

    •  Подготвя българските предприемачи, ръководители, мениджъри и лица, които носят отговорност за определена дейност или бизнес;
    • Възпитава българските предприемачи така, че да улесни тяхното адаптиране към европейските стандарти  и  предизвикателствата, идващи от членството на България в ЕС;
    • Предоставя know-how знания, умения и опит;
    • Провежда дейността си така, че да създава условия за изгодни и полезни партньорства и работещи структури между българския бизнес и европейското предприемачество;
    • Работи в посока за създаване на хуманна бизнес среда, като част от разбирането, че това е по-далечна и необходима перспектива за голяма част от бизнеса в глобален план;
    • Работи по програми за подготовка и адаптиране на младите хора към отговорностите и изискванията на реалния живот и бизнес;
    • Подпомага клиентите си в разбирането за стратегически подход в мениджмънта и управлението на човешките ресурси;
    • Работи за култура и етика в бизнеса, като важна част от успешния съвременен мениджмънт.

Екипът ни се стреми да осигурява специализирани и практически ориентирани обучителни и консултантски услуги.
 

Европейски Мениджмънт Център работи в стратегическо партньорство с водещи европейски институции, с цел по-бързото и ефективно приобщаване към правилата и стандартите на европейската фирмена организация и личностно развитие.
BACK

 

  

Сертификат за качество