Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

 

 

     През месец ноември се състоя първата партньорска среща по проект iVOC  – international supporting network for vocational and academic guidance staff

2012-1-DE2-LEO04-11725 , финансиран по програма Учене през целия живот, Леонардо да Винчи, партньорства. Партньорската мрежа се състои от десет организации от България (ЕМЦ), Германия, Испания, Италия, Португалия, Румъния, Турция, Холандия, Великобритания и Белгия.

Проектът има за цел:

 Да анализира актуалните оферти за професионално и академично обучение в рамките на участващите страни-партньорки, както и техните образователни системи

Да идентифицира различните методологии, учебно съдържание, добавена стойност и т.н. в рамките на различни професионални облрасти и различни европейски страни.

 Да се фокусира върху трансфера на знания, интеркултурния диалог, обмена на опит

 Да подпомогне екипите от обучители в различни компании и професионални училища

 Да се направят изводи за правилните компетенции, които трябва да притежават работещите в професионалното и академично обучение и как тези компетенции да бъдат развивани

Проектът е адресиран към малки и средни предприятия, центрове за професионално обучение и университети, доставчици на услуги във връзка с професионално и академично ориентиране.


BACK

 

 

 

Сертификат за качество