Новини

Всички новини

Бюлетин

Тук можете да се регистрирате за нашия електронен бюлетин.

Структурни фондове на ЕС

Оперативна програма

 Европейски Мениджмънт Център предлага на своите клиенти, от различни браншове, програми Study visits – бизнес пътувания с цел обмяна на знания и опит, обучения, представяне на добри европейски практики. Програмите дават възможност за установяване на контакти между фирми и създаване на партньорски отношения, посещения на икономически форуми, конгреси, браншови изложения
 
Бурното развитие на пазарите днес изисква динамичен подход!
 
 Последователната ориентация към пазара и клиентите изисква да разбираме правилно техните нужди; да разберем какви са интересите и потребностите им, да говорим на техния език и в крайна сметка да изпълним желанията им оптимално.
 
 Именно тава е целта на организираните Бизнес посещения В Австрия: Да се срещнат две различни бизнес култури, които все повече имат нужда да говорят на един и същ език. За това и двете страни имат вече и опит и воля.
Корпоративният Бизнес от България се среща с успешните австрийски бизнес практики в областта на туризма, логистиката, производство, търговия, строителния бранш и други отрасли в Австрия като Европейски Модел.
 
 Целта винаги е била да се придобият нови знания, да се обменят нови идеи и полезни инициативи, които да се приложат в съответната дейност. Визитите са насочени към овладяване на допълнителни управленски умения в различни области на икономиката и бизнеса.
 
 Центърът организира контактни тридневни семинари ,,Нови възможности за подобряване на конкурентноспособността в различни стопански дейности". Основната цел е да се даде възможност на представителите на български и австрийски фирми - транспортни, логистични, производствени, и други, да установят контакти помежду си, да обменят опит, да създадат нови партньорства, да инициират нови дейности, които да им помогнат да повишат своята ефективност на общия европейски пазар.
 
Участниците посещават фирми и организации където се срещат със съвременни решения на цялостния бизнес процес, от производството на продукта до реализацията му. Тези контакти допринесят за обогатяване на професионалните познания на българските участници, както и запознаването им с европейския опит и стандарти в тези области.
 
 В Периода 1999-2012, Европейски Мениджмънт Център организира 40 Програми – Study Visit: Ефективно управление в различни стопански области като  фактор за успех между Икономиките и Бизнесът на двете страни - Добрите практики в Австрия.
 
По така действащите Програми се сравняват условията и методите, с които работят, австрийските колеги и се планират следващите стъпки за изграждане на доверие в клиентите. 


 

 

 

 

 

 

 

Сертификат за качество