Направление: Търговия на едро и дребно, код 341
1.Професия: Брокер, код 341030
Специалност: Недвижими имоти, код 3410301, ІІІ квалификационна степен

2.Професия: Търговски представител, код 341040
Специалност: Търговия на едро и дребно, код 3410401, ІІІ квалификационна степен

Направление: Секретарски и административни офис дейности, 346
3.Професия: Офис-мениджър,346010
Специалност: Бизнес-администрация, 3460101, III квалификационна степен

4.Професия: Офис-секретар, 346020
Специалност: Административно обслужване, 3460201, ІІ квалификационна степен

Направление: Маркетинг и реклама, 342
5.Професия: Сътрудник маркетингови дейности, 342020
Специалност: Маркетингови проучвания, 3420201, IIквалификационна степен

Направление: Счетоводство и данъчно облагане, 344
6.Професия: Оперативен счетоводител, 344040
Специалност: Оперативно счетоводство, 3440301, III квалификационна степен

Направление: Администрация и управление, 345
7.Професия: Икономист, 345120
Специалност: Икономика и мениджмънт, 3451204, IIIквалификационна степен
Специалност: Индустрия, код 3451201, IIIквалификационна степен
Специалност: Търговия, код 3451202, IIIквалификационна степен

Направление: Социални дейности”, 762
8.Професия: Посредник на трудовата борса, 762010
Специалност: Посредник на трудовата борса, 7620101, ІІІ квалификационна степен

Направление: Пътувания, туризъм и свободно време, 812
9.Професия: Екскурзовод, 812030
Специалност: Екскурзоводско обслужване, 8120302, ІІІ квалификационна степен

10.Професия: Аниматор, 812040
Специалност: Туристическа анимация, 8120402, ІІІ квалификационна степен

11.Професия: Организатор на туристическа агентска дейност, код 812010
Специалност: Организация на туризма и свободното време, код 8120101 ІІІ квалификационна степен

12.Професия: Организатор на туристическа агентска дейност, код 812010
Специалност: Селски туризъм, код 8120102

Направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, 811
13.Професия: Портиер-пиколо, 811040
Специалност: Хотелиерство, 8110401, І степен квалификационна степен

14.Професия: Камериер, 811030
Специалност: Хотелиерство, 8110301, I-ва квалификационна степен

15.Професия: Ресторантьор, 811060
Специалност: Кетеринг, 8110603, ІІІ квалификационна степен

16.Професия: Сервитьор – барман, код: 811080
Специалност: Обслужване на заведения в обществено хранене, код: 8110801, ІІ квалификационна степен

17.Професия: Хотелиер, код 811010
Специалност: Организация на хотелиерството, код 8110101, ІІІ квалификационна степен

18.Професия: Администратор в хотелиерството, код 811020
Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството, код 8110201 ІІІ квалификационна степен

19.Професия: Финансист, код 343010
Специалност: Банково дело, код 3430101
Специалност: Застрахователно и осигурително дело, код 3430102

20.Професия: Данъчен и митнически посредник, код 344020
Специалност: Митническа и данъчна администрация, код 3440201